Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Danh sách câu hỏi Năm

Lĩnh vực xây dựng

2021

Chủ đầu tư có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng

2021

Ban quản lý dự án có được giám sát thi công xây dựng

2021

Xác định loại công trình

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức

2021

Trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không

2021

Năng lực thiết kế - thầu phụ hay liên danh

2021

Năng lực thiết kế của tổ chức

2021

Chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy

2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh cực khai thác mỏ

2021

Điểm mới của QCVN04:2021/BXD: Thống nhất quy định an toàn cháy cho nhà chung cư

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của hệ thống bãi đỗ xe xếp hình

2021

Căn cứ xác định công trình cần kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Di chuyển trạm biến áp có cần lập báo cáo nghiên cứu khả thi

2021

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình

2021

Khuôn viên, vỉa hè là công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật

2021

Chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến áp

2021

Công trình nhà văn phòng trong dự án có được phân loại là công trình dân dụng không

2021

Kỹ sư cầu đường có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng không

2021

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

2021

Có chứng chỉ hành nghề lắp đặt thiết bị vào công trình có ký được hồ sơ nghiệm thu các hệ thống điện, điều hoà không khí không

2021

Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019

2021

Cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

2021

Xác định chi phí giám sát công trình

2021

Khái niệm đất lưu không trong định nghĩa chỉ giới xây dựng là gì

2021

Xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2020

Về xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

2020

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Điều chỉnh thiết kế

2020

Cách tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

2020

Xác định cấp công trình đối với dự án cải tạo và mở rộng nhà xưởng sản xuất thực phẩm cá thịt, với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm (công trình)

2020

Thời hạn bảo hành công trình

2020

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

2020

Kiểm định công trình

2020

Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra

2020

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Bản vẽ hoàn công công trình giải phóng mặt bằng

2020

Giám sát đánh giá đầu tư

2020

Nhiệm vụ khảo sát

2020

Xác định loại công trình khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho Công trình Phụ trợ trường trung học phổ thông

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát

2020

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của cơ quan nhà nước

2020

Điều kiện nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207