Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

2021

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

2021

Cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

2021

Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019

2021

Cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

2021

Xác định chi phí giám sát công trình

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Sản xuất gạch từ rác thải nhựa, túi nilon được ưu đãi thế nào

2021

Sản xuất gạch từ rác thải nhựa, túi nilon được ưu đãi thế nào

2021

Cấp đổi sổ đỏ khi thay đổi địa chỉ thửa đất

2021

Thuê đất không qua đấu giá, tính giá đất thế nào

2021

Chọn nhà đầu tư dự án BT theo quy định nào

2021

Nhà xưởng thuê có cần thực hiện thủ tục môi trường

2021

Dự án đường đô thị đánh giá tác động môi trường thế nào

2021

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào

2021

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào

2021

Có được chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác

2021

Đơn đề nghị cấp sổ đỏ, tự viết hay phải theo mẫu

2021

Điều kiện được xác định lại diện tích đất ở

2021

Khái niệm đất lưu không trong định nghĩa chỉ giới xây dựng là gì

2021

Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2020

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

2020

Đối với các trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có phải thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

2020

Về xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

2020

Chi phí của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

2020

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Áp dụng định mức cho các công trình thuộc quần đảo Trường Sa

2020

Chuyển mục đích sử dụng đất sau khi sang tên thế nào?

2020

Thành phần ký vào nhật ký an toàn lao động

2020

Trách nhiệm của Chủ đầu tư về phê duyệt nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật liệu quan trọng

2020

Thẩm quyền thẩm định chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

2020

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2020

Giảm tầng so với phê duyệt quy hoạch 1/500

2020

Điều chỉnh thiết kế

2020

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

2020

Thời gian thực hiện dự án

2020

Quy định đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

2020

Tính chi phí bảo hiểm công trình theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

2020

Có thể thương thảo khi nhà thầu đưa giá cao hơn dự toán?

2020

Chưa nhận đủ tiền bồi thường có phải bàn giao mặt bằng?

2020

Cách tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

2020

Xác định cấp công trình đối với dự án cải tạo và mở rộng nhà xưởng sản xuất thực phẩm cá thịt, với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm (công trình)

2020

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2020

Điều chỉnh dự án, thiết kế

2020

Áp dụng định mức chi phí thiết kế

2020

Chi phí được quyết toán phải nằm trong tổng mức đầu tư

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207