Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực sản xuất gia công chế tạo cơ khí

2020

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Bản vẽ hoàn công công trình giải phóng mặt bằng

2020

Áp dụng định mức xây dựng

2020

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Giám sát đánh giá đầu tư

2020

Nhiệm vụ khảo sát

2020

Xác định loại công trình khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho Công trình Phụ trợ trường trung học phổ thông

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát

2020

Quyết định cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài xử lý như thế nào?

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát

2020

Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

2020

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Hướng dẫn công tác lập định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh

2020

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

2020

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của cơ quan nhà nước

2020

Tính phiếu bầu diện tích đỗ xe ô tô trong nhà chung cư

2020

Xác định chi phí quản lý dự án của Ban quản lý bảo trì thuộc Sở giao thông vận tải

2020

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I

2020

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2020

Năng lực khảo sát địa hình

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng (phạm vi xây dựng)

2020

Xác định cấp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

2020

Áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/9/2019

2020

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

2020

Điều kiện nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị

2020

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp

2020

Hình thức quản lý dự án

2020

Hồ sơ hoàn công

2020

Hướng dẫn giải đáp về khoản 3 - Điều 35 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

2020

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

2020

Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế

2020

Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá như nào?

2020

Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch

2019

Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt?

2019

Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng

2018

Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

2018

Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị?

2018

Bộ Xây dựng trả lời về vấn đề quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

2018

Cơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp?

2018

Phải điều chỉnh quy hoạch khi thay đổi quy mô xây dựng?

2018

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp

2018

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

2017

Việc lập quy hoạch phân khu đô thị

2012

Quy hoạch phân khu đô thị

2012
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207