LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành và phát triển học viện AMC Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tư vấn ...

Từ tổ chức tiền thân là Trường Quản lý kinh tế xây dựng (thành lập ngày 11/7/1975) trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức, Trường được thành lập lại theo Quyết định số 71/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ mang tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.

Theo Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008, của Chính phủ, theo Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 02/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trường được nâng cấp thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, tên giao dịch tiếng Anh là Academy of Managers for Construction and Cities (viết tắt là AMC).

Theo Quyết định số 89/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến, kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý; tham gia xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Học viện đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Xây dựng, các bộ - ngành khác và cho hệ thống chính quyền địa phương vv...

Từ ngày đầu thành lập, mỗi năm Học viện chỉ tổ chức được trên dưới mười lớp với vài trăm học viên, bao gồm một vài loại hình, với hình thức duy nhất là đào tạo trong nước và trong giờ hành chính tại trụ sở Học viện; đến nay, hàng năm Học viện đã tổ chức đào tạo được trên 200 lớp với khoảng 20 nghìn học viên thuộc trên 30 loại hình đào tạo như: đào tạo, bồi dưỡng quản lý Nhà nước về xây dựng cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống; đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia tổ chức nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính cho cán bộ, công chức viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng; thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Học viện…

Với phương châm đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên cũng như của các địa phương/đơn vị. Học viện đã, đang triển khai các hình thức học trong, ngoài giờ hành chính tại Học viện và ở các địa phương/đơn vị; kết hợp học tập trong nước và nước ngoài với tham quan thực tế v.v... Học viện hiện có cơ sở vật chất - kỹ thuật - hậu cần đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ngành và của các địa phương/đơn vị.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Học viện quan tâm. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tạo dựng hệ thống dữ liệu, làm nền tảng cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng. Mặt khác, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học còn góp phần xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu đáp ứng nhu cầu triển khai các loại hình đào tạo bồi dưỡng của Học viện, đồng thời tạo cơ sở để Học viện tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức Học viện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cùng nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ban, ngành ...; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý: các Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, danh hiệu Nhà giáo ưu tú… ./.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207