Tất cả văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

211/QÐ-TTg

01/03/2024

Quyết định 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

24/2024/NÐ-CP

27/02/2024

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

23/2024/NÐ-CP

27/02/2024

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023

179/QÐ-TTg

16/02/2024

Quyết định 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

91/QÐ-BXD

31/01/2024

Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 31/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023

211/QÐ-TTg

03/01/2024

Quyết định 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

2/2023/TT-BXD

20/11/2023

Thông tư 12/2023/TT-BXD quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên

09/2023/TT-BXD

16/10/2023

Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06: 2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

8311/BKHÐT-QLQH

06/10/2023

Công văn 8311/BKHĐT-QLQH về đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/2023/QÐ-TTg

03/10/2023

Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

4157/BXD-QLN

15/09/2023

Công văn 4157/BXD-QLN tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini)

06/2023/TT-BXD

08/09/2023

Thông tư 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị

58/2023/NÐ-CP

12/08/2023

Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

43/2023/TT-BTC

27/06/2023

Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

22/2023/QH15

23/06/2023

Luật Đấu thầu 2023

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207