Tất cả văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

88/2024/NÐ-CP

15/07/2024

Nghị định 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

576/QÐ-BCÐCÐS

17/06/2024

Quyết định số 576/QĐ-BCĐCĐS ngày 17/06/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

321/QÐ-BXD

16/04/2024

Quyết định số 321/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

320/QÐ-BXD

16/04/2024

Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024"

211/QÐ-TTg

01/03/2024

Quyết định 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

24/2024/NÐ-CP

27/02/2024

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

23/2024/NÐ-CP

27/02/2024

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023

179/QÐ-TTg

16/02/2024

Quyết định 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

91/QÐ-BXD

31/01/2024

Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 31/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023

211/QÐ-TTg

03/01/2024

Quyết định 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207