KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

04/2021/TT-BXD

30/06/2021

Thông tư số 04/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

1361/BXD-VLXD

26/04/2021

Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

08/CT-TTg

26/03/2021

Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

438/QÐ-TTg

25/03/2021

Quyết định số 438/QÐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “ Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 -2030”

09/2021/NÐ-CP

09/02/2021

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý vật liệu xây dựng

02/2020/TT-BXD

20/07/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

108/NQ-CP

17/07/2020

Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

62/2020/QH14

17/06/2020

Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội 14: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

  • 1
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207