QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hợp tác quốc tế là một lĩnh vực luôn được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (trước đây là Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng) đặc biệt quan tâm và ưu tiên phát triển. Học viện luôn chú trọng đến việc tìm kiếm các đối tác nước ngoài phù hợp với hoạt động của Học viện để mở rộng và đa dạng các loại hình đào tạo.

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện được thể hiện ở việc tổ chức một số đoàn khảo sát về mô hình đào tạo trong lĩnh vực xây dựng tại nước ngoài như Trung Quốc, Singapore.... Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn này vẫn mang tính đơn lẻ, chưa có kế hoạch cụ thể. Điều đó đòi hỏi phải có một bộ phận chuyên trách để đảm nhiệm và thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nêu trên, tháng 8 năm 2006, Trung tâm Tư vấn đào tạo và Hợp tác quốc tế đã được thành lập với tiền thân là một bộ phận trực thuộc Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế. Ngày 12 tháng 12 năm 2008, bước đầu thực hiện chiến lược dài hạn và phát triển công tác hợp tác quốc tế của Học viện, Trung tâm Tư vấn đào tạo và Hợp tác quốc tế được đổi tên thành Viện Nghiên cứu đào tạo và quan hệ quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Học viện. Căn cứ vào tình hình thực tế, tháng 7 năm 2013, Viện NCĐT&QHQT được đổi tên thành Viện Hợp tác quốc tế.

Trong các năm qua, công tác hợp tác quốc tế đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung của Học viện thông qua các khóa đào tạo, hội thảo quốc tế và các dự án về lĩnh vực quản lý xây dựng và đô thị.

Đến nay, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã có uy tín với một số trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207