QUY HOẠCH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

08/2021/TT-BXD

02/08/2021

Thông tư số 08/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

490/QÐ-BXD

05/05/2021

Quyết định số 490/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công nhận Cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

03/2020/TT-BXD

28/07/2020

Circular No. 03/2020/TT-BXD of the Ministry of Construction: On architecture design dossiers and sample of architecture practice certificate

03/2020/TT-BXD

28/07/2020

Thông tư số 03/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

30/CT-TTg

27/07/2020

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

85/2020/ND-CP

17/07/2020

Decree No. 85/2020/ND-CP of the Government: Elaboration of the Law on Architecture

85/2020/NÐ-CP

17/07/2020

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

22/2019/TT-BXD

31/12/2019

Thông tư số 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

  • 1
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207