BỘ XÂY DỰNG

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

17/2021/TT-BXD

22/12/2021

Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

16/2021/TT-BXD

20/12/2021

Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

15/2021/TT-BXD

15/12/2021

Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

1196/QÐ-BXD

29/10/2021

Quyết định số 1196/QĐ-BXD ngày 29/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

1120/QÐ-BXD

08/10/2021

Quyết định số 1120/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ Xây dựng: Ban hành kế hoạch triển khai định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02/CT-BXD

15/09/2021

Chỉ thị số 02/CT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

1039/QÐ-BXD

13/09/2021

Quyết định số 1039/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

14/2021/TT-BXD

08/09/2021

Thông tư số 14/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

08/2021/TT-BXD

02/08/2021

Thông tư số 08/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

875/QÐ-BXD

21/07/2021

Quyết định số 875/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ Xây dựng: Về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid -19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

871/QÐ-BXD

20/07/2021

Quyết định số 871/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

869/QÐ-BXD

19/07/2021

Quyết định số 869/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

1196/QÐ-BXD

12/07/2021

Quyết định số 1196/QĐ-BXD ngày 29/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

01/CT-BXD

09/07/2021

Chỉ thị số 01/CT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

835/QÐ-BXD

09/07/2021

Quyết định số 835/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng do Cục quản lý hoạt động xây dựng thực hiện

04/2021/TT-BXD

30/06/2021

Thông tư số 04/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

702/QÐ-BXD

09/06/2021

Quyết định số 702/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

596/QÐ-BXD

18/05/2021

Quyết định số 596/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng

02/VBHN-BXD

17/05/2021

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

490/QÐ-BXD

05/05/2021

Quyết định số 490/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công nhận Cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

477/QÐ-BXD

29/04/2021

Quyết định số 477/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1361/BXD-VLXD

26/04/2021

Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

347/QÐ-BXD

02/04/2021

Quyết định số 347/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)Công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

348/QÐ-BXD

02/04/2021

Quyết định số 348/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:Công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

290/QÐ-BXD

26/03/2021

Quyết định số 290/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207