DOANH NGHIỆP, GIẤY PHÉP, THANH TRA, QUẢN LÝ TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

59/2020/QH14

17/06/2020

Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises

59/2020/QH14

17/06/2020

Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Doanh nghiệp

  • 1
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207