Tất cả văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

01/CT-BXD

09/07/2021

Chỉ thị số 01/CT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

835/QÐ-BXD

09/07/2021

Quyết định số 835/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng do Cục quản lý hoạt động xây dựng thực hiện

04/2021/TT-BXD

30/06/2021

Thông tư số 04/2021/TT-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

702/QÐ-BXD

09/06/2021

Quyết định số 702/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

596/QÐ-BXD

18/05/2021

Quyết định số 596/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng

02/VBHN-BXD

17/05/2021

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

490/QÐ-BXD

05/05/2021

Quyết định số 490/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công nhận Cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

477/QÐ-BXD

29/04/2021

Quyết định số 477/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1361/BXD-VLXD

26/04/2021

Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

347/QÐ-BXD

02/04/2021

Quyết định số 347/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)Công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207