HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

09/2020/TT-BKHÐT

27/11/2020

Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

15/VBHN-BXD

14/10/2020

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

14/VBHN-BXD

06/10/2020

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

06/2020/TT-BKHDT

18/09/2020

Circular No. 06/2020/TT-BKHDT dated September 18, 2020 guidance on the implementation of Government's Decree No. 25/2020/ND-CP elaborating on implementation of a number of articles of the Law on Bidding with regard to contractor selection

06/2020/TT-BKHÐT

18/09/2020

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

02/2020/TT-BXD

20/07/2020

Circular No. 02/2020/TT-BXD of the Ministry of Construction: Amendments to 04 Circulars related to contruction cost management

27/CT-TTG

10/07/2020

Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

05/2020/TT-BKHÐT

30/06/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

05/2020/TT-BKHDT

30/06/2020

Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system

64/2020/QH14

18/06/2020

Law No. 64/2020/QH14 dated June 18, 2020 on Public - Private Partnership Investment

64/2020/QH14

18/06/2020

Luật số 64/2020/QH14 của Quốc hội 14: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

61/2020/QH14

17/06/2020

Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Đầu tư

62/2020/QH14

17/06/2020

Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to Construction Law

61/2020/QH14

17/06/2020

Law No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Investment

  • 1
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207