Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Quản lý chất lượng xây dựng công trình

2021

Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế theo nơi nào?

2021

Công tác lập dự toán tại thành phố Hà Nội

2021

Hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án

2021

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ khi chỉnh lý bản đồ địa chính

2021

Được hoàn trả tiền đóng BHYT trong trường hợp nào?

2021

Hướng dẫn điều chỉnh dự án khi bổ sung hạng mục công việc

2021

Công trình ảnh hưởng cộng đồng có phải thẩm định?

2021

Chủ đầu tư có được ủy quyền

2021

Nhiệm vụ thiết kế

2021

Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

2021

Trường hợp nào cần gia hạn sử dụng đất

2021

Căn cứ áp dụng quy định chuyển tiếp đối với dự án xây dựng

2021

Điều kiện xét cấp chứng chỉ giám sát thi công theo hạng

2021

Cơ quan nào thẩm định công trình cầu trong đô thị?

2021

Phân loại dự án có theo tổng mức đầu tư

2021

Chức danh hình thành qua bầu cử không phải là công chức

2021

Thỏa thuận nhận góp vốn thực hiện trước hay sau khi có chủ trương đầu tư

2021

Hướng dẫn DN vay vốn trả lương ngừng việc do COVID-19

2021

Chuyển tiếp chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án, chứng chỉ hành nghề

2021

Phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Lĩnh vực xây dựng

2021

Giao chủ đầu tư thực hiện dự án

2021

Chủ đầu tư có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng

2021

Ban quản lý dự án có được giám sát thi công xây dựng

2021

Mua lại nhà ở xã hội

2021

Xác định loại công trình

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức

2021

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

2021

Trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không

2021

Năng lực thiết kế - thầu phụ hay liên danh

2021

Năng lực thiết kế của tổ chức

2021

Chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy

2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh cực khai thác mỏ

2021

Điểm mới của QCVN04:2021/BXD: Thống nhất quy định an toàn cháy cho nhà chung cư

2021

Phải tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần đất

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của hệ thống bãi đỗ xe xếp hình

2021

Chủ đầu tư được tự thẩm tra thiết kế khi có đủ điều kiện năng lực

2021

Tham gia xây dựng công trình cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề

2021

Hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

2021

Ban Quản lý dự án khu vực hưởng chi phí quản lý thế nào

2021

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2021

Căn cứ xác định công trình cần kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Có quyền sử dụng đất mới được làm chủ đầu tư dự án nhà ở

2021

Di chuyển trạm biến áp có cần lập báo cáo nghiên cứu khả thi

2021

Điều kiện người có công được xét hỗ trợ về nhà ở

2021

Phần việc nào tính vào chi phí tư vấn

2021

Lĩnh vực quản lý dự án

2021

Thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

2021
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207