Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

2020

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp - thoát nước công trình hạng I

2020

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

2020

Thời hạn bảo hành công trình

2020

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

2020

Xác định chiều cao ghi theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

2020

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

2020

Chứng chỉ quản lý dự án của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

2020

Chứng minh năng lực trong lĩnh vực cửa chống cháy

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

2020

Nâng hạng chứng chỉ

2020

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thi công xây dựng công trình

2020

Cách tính định mức vận chuyển đất đắp theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2020

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư

2020

Quản lý, sử dụng nhà chung cư

2020

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động

2020

Kiểm định công trình

2020

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện

2020

Chủ trì hạng mục thoát nước

2020

Quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

2020

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công

2020

Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra

2020

Điều chỉnh quy mô dự án

2020

Thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn sở hữu nhà ở

2020

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Chi phí thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát xây dựng

2020

Cơ quan nào có trách nhiệm lập tờ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư?

2020

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

2020

Xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

2020

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo chiều cao

2020

Có được liên danh để đủ năng lực xây dựng?

2020

Chi phí quản lý dự án

2020

Quy mô đầu tư dự án

2020

Người nước ngoài mua căn hộ tại Việt Nam

2020

Lựa chọn nhà thầu

2020

Ký hợp đồng thi công

2020

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

2020

Cấp công trình và chứng chỉ hành nghề thiết kế Thông tin tín hiệu đường sắt

2020

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2020

Lập dự toán theo hướng dẫn của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức

2020

Hướng dẫn quản lý dự án

2020

Điều kiện xây chung cư để bán lại

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát sau khi đấu thầu

2020

Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

2020

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Thành phần hao phí công tác trát ban hành kèm theo Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

2020

Vật nuôi trong nhà chung cư

2020

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

2020

Định mức xây dựng

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207