Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của hệ thống bãi đỗ xe xếp hình

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của hệ thống bãi đỗ xe xếp hình

Người hỏi: Đỗ Thanh Vỵ - vy.dt@tpa.com.vn

Câu hỏi chi tiết:

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát. Hiện chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống đỗ xe tự động dạng xếp hình (đỗ xe cơ khí) trong các tòa nhà cao tầng. Các dự án có số chỗ đỗ xe ô tô khác nhau (10, 20, 60, 80, 100, 150, 200, 300 … vị trí đỗ cơ khí). Thời gian triển khai thi công lắp đặt khoảng 30 đến 45 ngày.

Chúng tôi được biết, để có thể triển khai thi công lắp đặt trong dự án, công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, chúng tôi không biết phải đăng cấp chứng chỉ năng lực trong lĩnh vực gì và hạng mấy để có thể phù hợp được với việc cung cấp và lắp đặt hệ thống đỗ xe cơ khí.

Ngoài ra, chúng tôi thường lắp cho các tòa nhà cao tầng có quy mô cấp 1. Nhưng hạng mục lắp đặt thiết bị của chúng tôi chỉ là hệ thống đỗ xe, thời gian lắp đặt nhanh. Vậy chúng tôi có cần phải có chứng chỉ cấp 1 hay không? Nếu không cần cấp 1 thì chúng tôi phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng mấy?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Bảng 1.3.9 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị thuộc loại công trình Hạ tầng kỹ thuật. Do đó, căn cứ quy định tại Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trường hợp tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với cấp công trình theo quy định tại Bảng 1.3.9 nêu trên.

 

       Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3879)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207