Xây dựng và đô thị

Xác định loại công trình

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Xác định loại công trình

Người hỏi: Hoàng Văn Tuyến - hvtuyentv@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Công ty tôi lập báo cáo kinh tế - lỹ thuật công trình khuôn viên và vỉa hè cụm hành chính xã. Các khối lượng công tác trong báo cáo gồm: Xây, bê tông bó vỉa hè; bồn hoa; bê tông lót nền, nền lát gạch vỉa hè... Tổng dự toán công trình 400 triệu đồng. Xin hỏi, công trình này thuộc loại công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

      Cục Giám định Trả lời:

Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình. Việc phân loại công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó phân loại công trình theo công năng sử dụng được quy định chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này.

Các hạng mục công trình vỉa hè, khuôn viên, bồn hoa … như Quý độc giả nêu được sử dụng phục vụ cho cơ quan hành chính xã. Cơ quan hành chính xã theo quy định tại mục I Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 là công trình dân dụng. Vì vậy, các hạng mục công trình như Quý độc giả nêu thuộc loại công trình dân dụng.

 

       Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3910)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207