Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Danh sách câu hỏi Năm

Học nghiệp vụ vào ngày nghỉ được tính hưởng lương

2021

Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021

2021

Điều kiện thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên

2021

Sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư

2021

Có chứng chỉ hành nghề lắp đặt thiết bị vào công trình có ký được hồ sơ nghiệm thu các hệ thống điện, điều hoà không khí không

2021

Chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

2021

Căn cứ xác định dự án phải áp dụng Luật Đấu thầu

2021

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

2020

Chứng chỉ quản lý dự án của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

2020

Chứng minh năng lực trong lĩnh vực cửa chống cháy

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

2020

Nâng hạng chứng chỉ

2020

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thi công xây dựng công trình

2020

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động

2020

Có được liên danh để đủ năng lực xây dựng?

2020

Cấp công trình và chứng chỉ hành nghề thiết kế Thông tin tín hiệu đường sắt

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức

2020

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực sản xuất gia công chế tạo cơ khí

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát

2020

Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

2020

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I

2020

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng (phạm vi xây dựng)

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207