Xây dựng và đô thị

Nâng hạng chứng chỉ

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Nguyễn Việt Dũng - nguyenvietdungx4@gmail.com)

Hiện nay tôi đã có chứng chỉ giám sát dân dụng và công nghiệp hạng 3. Hiện nay lĩnh vực giám sát dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đã gộp làm 1 lĩnh vực. Tôi muốn chuyển đổi chứng chỉ giám sát dân dụng công nghiệp và HTKT lên hạng II thì bài thi của tôi là chuyển đổi hay cấp mới.

Trả lời:

Trường hợp công dân Nguyễn Việt Dũng đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III, nay muốn nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì phải nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trường hợp công dân đủ điều kiện sát hạch thì sẽ làm bài thi cấp mới.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207