Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Hỏi: (Bùi Thanh Quang - ktsbuiquang79@gmail.com)

Tôi hiện công tác tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh. Trước đây tôi từng học tại trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa học chuyên ngành Trắc địa công trình năm 2001 ra trường được cấp bằng Trắc địa công trình. Năm 2007 tôi có học tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kiến trúc công trình, năm 2012 tôi ra trường được cấp bằng Kiến trúc sư. Vậy cho tôi xin hỏi tôi có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước công trình, san lấp mặt bằng công trình và thiết kế công viên được không?. Ngoài những nội dung như tôi vừa đề cập thì với hai văn bằng hiện có của tôi có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề được những lĩnh vực nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì kiến trúc công trình không thuộc chuyên ngành phù hợp đế xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị công dân Bùi Thanh Quang nghiên cứu Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD để biết chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207