Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực sản xuất gia công chế tạo cơ khí

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Cao Lê Tuấn Anh - caoletuananh@gmail.com)

Đơn vị sản xuất gia công chế tạo cơ khí, chuyên về gia công cơ khí có ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư về gói thầu cung cấp và gia công hoàn thiện Kingpost (gia công hoàn thiện thép hình, một hạng mục nhỏ thuộc phần trụ tạm trong dự án) cho dự án công trình cấp I thì có cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với cấp công trình đó không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 20, khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì trường hp tổ chức thực hiện việc gia công, chế tạo thép hình để cung cấp phục vụ biện pháp thi công xây dựng phần trụ tạm của công trình (King-post) không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trường hợp tổ chức thi công phần kết cấu xây dựng (bao gồm lắp đặt King-post theo biện pháp thi công) thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207