Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ hành nghề giám sát

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chứng chỉ hành nghề giám sát

Hỏi: (Võ Tử Quyên - votuquyen@gmail.com)

Tôi có bằng Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp năm 2012 và Bằng tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng năm tháng 01/2019, đã làm chỉ huy trưởng 02 công trình Dân dụng cấp 3. Cho tôi hỏi tôi có đủ điều kiện để thi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng hạng II không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề hạng II: “Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên”. Theo đó, công dân Võ Tử Quyên tốt nghiệp đại học tháng 01/2019, chưa đủ thời gian kinh nghiệm để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạng II.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207