Xây dựng và đô thị

Học nghiệp vụ vào ngày nghỉ được tính hưởng lương

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Học nghiệp vụ vào ngày nghỉ được tính hưởng lương

Người hỏi: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận - TPHCM

Câu hỏi chi tiết:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (TPHCM) đăng ký cho người lao động tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vào ngày nghỉ hàng tuần (công ty nghỉ thứ 7, Chủ nhật). Công ty hỏi, cách tính tiền lương cho người lao động tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 58 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Vì vậy, trường hợp Công ty đăng ký cho người lao động tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thì khoảng thời gian đó được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương của người lao động. Tuy nhiên, do Công ty không nêu rõ hình thức trả lương cho người lao động nên chưa có cơ sở trả lời cụ thể cách tính tiền lương cho người lao động đối với khoảng thời gian trên.

 

    Nguồn trang: Chinhphu.vn (https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Hoc-nghiep-vu-vao-ngay-nghi-duoc-tinh-huong-luong/429375.vgp)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207