Xây dựng và đô thị

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Ngô Thuận Khánh - khanhnt.hnpc@gmail.com)

Tôi là kỹ sư điện, sau khi đọc các tiêu chuẩn thi chứng chỉ giám sát loại I về tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện tôi thấy đã đủ và đáp ứng các tiêu chí để đăng ký dự thi. Chỉ duy nhất một điều tôi băn khoăn là chưa có chứng nhận đã qua lớp đào tạo để lấy chứng chỉ và tôi thấy rằng các nghị định, thông tư chỉ hướng dẫn đến năm 2019. Vậy cho tôi hỏi, đến thời điểm hiện tại là năm 2020 thì việc thi lấy chứng chỉ tư vấn giám sát loại I có phải qua học và lấy giấy chứng nhận đã học hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình không yêu cầu cá nhân phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207