Xây dựng và đô thị

Chứng minh năng lực trong lĩnh vực cửa chống cháy

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Phạm Thanh Tú - thanhtu1742@gmail.com)

Các đơn vị sản xuất và thi công lắp đặt cửa chống cháy ngoài điều kiện là phải có "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" thì có cần Giấy chứng nhận năng lực thi công thiết bị phòng cháy, chữa cháy hay không và quy định như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp tổ chức thực hiện việc sản xuất và lắp đặt cửa chống cháy thì phải đáp ứng điều kiện theo các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207