Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Tạ Hồng Phương - phtgtvt01@gmail.com)

Tôi là kỹ sư cơ khí và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I. Lĩnh vực hành nghề: "Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ" thì có được quyền giám sát, ký tất cả các hồ sơ liên quan tới: Cơ khí, điện, tự động hóa được không? Định nghĩa thiết bị công nghệ có bao gồm mục điện và tự động hóa không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.  Như vậy, cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ hạng I thì được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207