Xây dựng và đô thị

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I

Hỏi: (Võ Thị Quỳnh Nhưnhu.sgulaw.10@gmail.com)

Tôi đang làm thủ tục hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hoạt đông năng lực hạng I cho Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định trong lĩnh vực Thi công công trình điện năng lượng mặt trời và vấn đề vướng mắc như sau: Theo TT 17/2016 có yêu cầu rõ là khi thực hiện thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động, và các văn bản khác thì có quy định thêm là thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động cấp hạng tương ứng với cấp công trình. Trong trường hợp, Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định chỉ có 1 hợp đồng thầu phụ ký kết với 1 công ty khác để thi công 1 công trình trong lĩnh vực hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng công suất 32 MWP tại Quốc Gia Lào. Trong năm 2018 và năm 2019, CT CP Điện Sài Gòn Gia Định có tham gia tổng thầu cho 2 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất từ 48Mwp trở lên với Chủ đầu tư nước ngoài và đã hoàn thành tốt đẹp. Vì vậy, bây giờ khi Công ty xin cấp chứng chỉ hoạt động năng lực hạng 1 cho lĩnh vực thi công công trình điện mặt trời thì chúng tôi có đủ điều kiện về hợp đồng tương tự đã thực hiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho lĩnh vực này hay không?

Trả lời:

Tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình khi chưa được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là chưa đáp ứng đủ điểu kiện tham gia hoạt động xây dựng, vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây đựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Do đó, các kinh nghiệm trong trường hợp này không phù hợp để xét cấp chứng chỉ năng lực.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207