kỷ niệm 08-3-2021
AMC tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
AMC gặp mặt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam
AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
AMc đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Ngày pháp luật Việt Nam
Tháng hành động bình đẳng giới
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam

Đối tác tiêu biểu

Bộ Xây dựng
Bộ Nội vụ
Sở Xây dựng Hà Nội
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Đô Thị Và Nông Thôn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207