Hội thảo, hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO "ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG"

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“Ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng”

Phối hợp với Hiệp hội Chính quyền đô thị khu vực Châu Á Thái bình Dương(UCLG-ASPAC)

(18-19/9/2018 tại khách sạn Nikko Hà Nội)

 

 

Ngày 18/9/2018.

 

Phần 1: Giới thiệu khái quát về kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng tại địa phương.

Thời gian

Nội dung

Buổi sáng

Đón tiếp

Phát biểu khai mạc

                         

Phiên thảo luận (với sự hỗ trợ chuyên môn từ UCLG ASPAC, UN Habitat, ACVN)

Phần 2: Xây dựng chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các đô thị Việt Nam.

 

Buổi sáng

Phiên làm việc tương tác (dưới sự hướng dẫn của Trung tâm hợp tác nghiên cứu – Liên minh EU)

Các đô thị sẽ được chia theo nhóm để thảo luận về các lĩnh vực

 

Ăn trưa

 

Phần 3: Làm việc nhóm và thảo luận

Buổi chiều

Những nguyên tắc chủ yếu để xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng

 

Ngày 19/9/2018.

 

Buổi sáng

Đại diện của các đô thị giới thiệu và chia sẻ về kinh nghiệm, sáng kiến về ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Trả lời câu hỏi và thảo luận

Tổng kết và bế mạc (IUC)

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207