Hội thảo, hội nghị

HỢP TÁC VIỆT HÀN VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG


1.Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực xây dựng

Vừa qua, Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp cùng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tổ chức Lễ triển khai dự án “Trung tâm hợp tác Việt-Hàn về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (VKC). Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nội dung Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về phát triển đô thị và công nghệ xây dựng đã ký tháng 3/2018 và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về phát triển đô thị - công nghệ xây dựng đã ký tháng 9/2021. Sự kiện này có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Trước những kết quả hợp tác song phương tốt đẹp trong lĩnh vực xây dựng những năm qua, đặc biệt sự hợp tác tích cực, hiệu quả của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc. Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) đã hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực trong trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách pháp luật về quản lý phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị thông minh, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); tài trợ cho Bộ Xây dựng các dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở và phát triển đô thị.

Dự án VKC do Bộ MOLIT, Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ xây dựng trong phát triển ngành Xây dựng, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại địa phương thông qua việc xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh. 

 


Ông Nguyễn Trung Thành – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Xây dựng tại buổi Lễ triển khai Dự án.

 

2.Tổ chức thực hiện Dự án hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu, kết quả dự kiến đề ra

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Xây dựng đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận, đóng góp hữu hiệu vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bước tiến này, có sự đóng góp tích cực, nỗ lực, của cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC). Đối với Dự án VKC, Học viện AMC được Bộ Xây dựng giao làm Chủ dự án, AMC có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị đối tác của phía Hàn Quốc để tổ chức thực hiện Dự án hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu, kết quả dự kiến đề ra. Với kinh nghiệm quản lý, phát triển đô thị, đặt biệt là kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh của phía Hàn Quốc và với tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa các bên, dự án VKC sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chiến lược quốc gia phát triển đô thị bền vững, quản lý phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Thành

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207