TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Xuân Tiến, ĐT: (024) 33541340

Phó Giám đốc Trung tâm:

- Ths. Nguyễn Cao Cường, ĐT: (024) 33541340

- Ths. Đinh Minh Tuấn, ĐT: (024) 33541340

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207