Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị liên tục tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên, với các nội dung sau:

 

1. Mục tiêu chung:

     Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành Xây dựng, đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Thẩm kế viên trong các đơn vị sự nghiệp.

2. Đối tượng tham gia học tập:

2.1. Thẩm kế viên Hạng I:

- Viên chức đang giữ chức danh thẩm kế viên (hạng I) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên (hạng I);

- Viên chức giữ chức danh thẩm kế viên (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh thẩm kế viên hạng II tối thiểu là 02 (hai) năm.

2.2. Thẩm kế viên Hạng II:

- Viên chức đang giữ chức danh thẩm kế viên (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên (hạng II);

- Viên chức giữ chức danh thẩm kế viên (hạng III) và có thời gian giữ chức danh thẩm kế viên hạng III tối thiểu là 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh thẩm kế viên hạng III tối thiểu là 03 (ba) năm.

2.3. Thẩm kế viên Hạng III:

- Viên chức đang giữ chức danh thẩm kế viên (hạng III) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên (hạng III);

- Viên chức giữ chức danh thẩm kế viên (hạng IV) và có thời gian giữ chức danh thẩm kế hạng IV hoặc tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh thẩm kế viên hạng IV tối thiểu là 01 (một) năm.

2.4. Thẩm kế viên hạng IV:

Viên chức đang giữ chức danh thẩm kế viên (hạng IV) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên (hạng IV).

3. Nội dung chương trình:

     Theo quy định tại Quyết định số 92/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên.

4. Giảng viên: Tham gia giảng dạy là đội ngũ chuyên gia của Bộ Xây dựng và chuyên gia, giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng.

5. Hình thức học và kinh phí khoá học:

5.1. Học trực tuyến:

- Kinh phí: 4.500.000đ/người (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

5.2. Học trực tiếp:

Các đơn vị, địa phương có nhu cầu tổ chức lớp học trực tiếp cho cán bộ, viên chức của đơn vị, địa phương đề nghị liên hệ với Học viện để biết thông tin chi tiết về khoá học và kinh phí đào tạo.

Ghi chú: - Thời gian khai giảng khoá học sẽ được Học viện thông báo sau khi tập hợp danh sách học viên đăng ký.

     - Kinh phí trên chưa bao gồm chi phí đi khảo sát thực tế.

6. Chứng chỉ: kết thúc khoá học, học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên Hạng…” đây là điều kiện tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Thẩm kế viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ; và là cơ sở để bổ nhiệm ngạch, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên.

 

Mọi thông tin liên hệ với:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Trụ sở chính: Km số 10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ( ngõ 129 - đường Trần Phú - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội)

ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên vui lòng gửi thông tin đăng ký học vào địa chỉ Email: hvcbxd@amc.edu.vn;hoặc đăng ký trực tiếp qua website: www.amc.edu.vn

Nội dung thông tin đăng ký học gồm: 

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Tên khóa học


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207