Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương;

(Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom)


­

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở các lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:


I.LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương nhưng chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên chính;

- Các đối tượng khác theo quy định

2. Thời gian học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 18h00-21h00 ).


3. Nội dung chương trình: Theo chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ.


4. Hồ sơ nhập học

- Quyết định cử đi học của cơ quan/đơn vị (bản chính)

 Trường hợp tự túc: Bản sao công chứng Căn cước công dân; Đơn đăng ký học (theo mẫu);

- Bản sao công chứng Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

- Phiếu danh bạ học viên (theo mẫu);

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh sau ảnh).


5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên.

Học viên chuyển khoản vào số tài khoản của Học viện trước ngày khai giảng lớp học:

- Chủ tài khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Số tài khoản: 45010000155566                         Mã Ngân hàng: 01202017.

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông.

- Nội dung ck ghi rõ: Họ và tên + tên lớp

 


II. LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1. Đối tượng:

- Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương nhưng chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Công chức, viên chức giữ ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên;

- Các đối tượng khác theo quy định.


2. Thời gian học: Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 18h00-21h00 ).


3. Nội dung chương trình: Theo chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ.


4. Hồ sơ nhập học

- Quyết định cử đi học của cơ quan/đơn vị (bản chính)

Trường hợp tự túc: Bản sao công chứng Căn cước công dân; Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học; Đơn đăng ký học (theo mẫu);

- Phiếu danh bạ học viên (theo mẫu);

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, năm sinh sau ảnh).


5. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên.

Học viên chuyển khoản vào số tài khoản của Học viện trước ngày khai giảng lớp học:

- Chủ tài khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Số tài khoản: 45010000155566                         Mã Ngân hàng: 01202017.

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông.

- Nội dung ck ghi rõ: Họ và tên + tên lớp


ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên vui lòng gửi thông tin đăng ký học vào địa chỉ Email: hvdtcbxd@amc.edu.vn; hoặc đăng ký trực tiếp qua website: www.amc.edu.vn

Nội dung thông tin đăng ký học gồm: 

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Tên khóa học

- Đơn vị công tác


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207