Thư viện hình ảnh

AMC tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2019
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài cho website
Hội thảo Điều chỉnh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn quản lý dự án tiếp cận 4.0
AMC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020
AMC thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết nguyên đán 2020
AMC gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
Trao đổi, giới thiệu giải pháp quản lý đô thị
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cho cán bộ TCT Sông Đà
Hội thảo trao đổi xây dựng đô thị thông minh - kinh nghiệm từ Hàn Quốc
Khai giảng khóa Bồi dưỡng đấu thầu qua mạng K1-2020
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022
Hội nghị tập huấn Nghị định 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2020
AMC tôn vinh giá trị truyền thống Áo dài Việt Nam
AMC tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2019
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài cho website
Hội thảo Điều chỉnh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn quản lý dự án tiếp cận 4.0
AMC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020
AMC thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết nguyên đán 2020
AMC gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
Trao đổi, giới thiệu giải pháp quản lý đô thị
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cho cán bộ TCT Sông Đà
Hội thảo trao đổi xây dựng đô thị thông minh - kinh nghiệm từ Hàn Quốc
Khai giảng khóa Bồi dưỡng đấu thầu qua mạng K1-2020
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022
Hội nghị tập huấn Nghị định 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2020
AMC tôn vinh giá trị truyền thống Áo dài Việt Nam

Ảnh quý I năm 2020

Ảnh quý I năm 2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207