Thư viện hình ảnh

01.	Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
02.	Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
03.	Hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án nâng cấp đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị cấp huyện tại Yên Bái
04.	AMC tổ chức lớp Tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hình thức trực tuyến
05.	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo hình thức online
06.	Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trực tuyến cho cán bộ VICEM
07.	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ Công ty cổ phần Lilama 10
08.	AMC phối hợp với PC Kiên Giang tổ chức 04 khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công ty theo hình thức học online
09.	AMC khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho gần 200 Học viên trên địa bàn Hà Nội
10.	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng K2-2021
01.	Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
02.	Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
03.	Hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án nâng cấp đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý đô thị cấp huyện tại Yên Bái
04.	AMC tổ chức lớp Tập huấn sử dụng phần mềm Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hình thức trực tuyến
05.	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo hình thức online
06.	Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trực tuyến cho cán bộ VICEM
07.	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ Công ty cổ phần Lilama 10
08.	AMC phối hợp với PC Kiên Giang tổ chức 04 khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công ty theo hình thức học online
09.	AMC khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho gần 200 Học viên trên địa bàn Hà Nội
10.	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng K2-2021

Ảnh hoạt động Học viện Quý 3 năm 2021

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207