Thư viện hình ảnh

1.	Đại hội Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025
2.	Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K1-2020
3.	AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K5-2020
AMC khai giảng 02 lớp Hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính cho Sở Nội vụ Hà Nội
5.	Khai giảng khóa đào tạo "Tiếng Anh giao tiếp chuẩn B1 theo khung tham chiếu Châu Âu"
Hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam
AMC tập huấn về công tác quản lý lớp
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các cán bộ của Công ty Điện lực Kiên Giang
Bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án 1961 tại TP. Vinh
Bồi dưỡng chuyên sâu về nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961 tại Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên
1.	Đại hội Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025
2.	Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K1-2020
3.	AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K5-2020
AMC khai giảng 02 lớp Hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính cho Sở Nội vụ Hà Nội
5.	Khai giảng khóa đào tạo "Tiếng Anh giao tiếp chuẩn B1 theo khung tham chiếu Châu Âu"
Hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam
AMC tập huấn về công tác quản lý lớp
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các cán bộ của Công ty Điện lực Kiên Giang
Bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án 1961 tại TP. Vinh
Bồi dưỡng chuyên sâu về nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961 tại Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên

Ảnh quý II năm 2020

Ảnh hoạt động Học viện quý II năm 2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207