Thư viện hình ảnh

AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K32-2020
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K2-2020
05.	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K4 -2020
Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý đất đai, nhà ở, thị trường Bất động sản và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Tuyên Quang
Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961 tại tỉnh Bến Tre
Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho gần 200 cán bộ, công chức tại TP. Hồ Chí Minh
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ của Đại học Nội vụ Hà Nội
Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư cho Công ty Cổ phần quản lý bất động sản quốc tế
AMC bồi dưỡng kiến thức hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán công trình tại TP. Hồ Chí Minh
AMC nâng cao kiến thức, kỹ năng lập dự toán cho các cán bộ điện lực miền Nam
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ năm 2020
Thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7
AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K32-2020
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K2-2020
05.	Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K4 -2020
Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý đất đai, nhà ở, thị trường Bất động sản và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Tuyên Quang
Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961 tại tỉnh Bến Tre
Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho gần 200 cán bộ, công chức tại TP. Hồ Chí Minh
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ của Đại học Nội vụ Hà Nội
Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư cho Công ty Cổ phần quản lý bất động sản quốc tế
AMC bồi dưỡng kiến thức hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán công trình tại TP. Hồ Chí Minh
AMC nâng cao kiến thức, kỹ năng lập dự toán cho các cán bộ điện lực miền Nam
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ năm 2020
Thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7

Ảnh quý III năm 2020

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207