Thư viện hình ảnh

AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K32-2020
AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K32-2020

Ảnh quý III năm 2020

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207