Thư viện hình ảnh

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương 2019
AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K3-2019
Đảng bộ AMC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương
Nâng cao chất lượng, thương hiệu Tạp chí Xây dựng và Đô thị trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0
Hội nghị đánh giá triển khai kế hoạch chương trình phát triển năng lực năm 2019
AMC gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
AMC đào tạo Tiếng Anh B1 theo khung Tham chiếu Châu Âu cho các cán bộ của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Hội nghị tập huấn nâng cao về đạo đức công vụ và nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019
AMC bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
AMC nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho 135 cán bộ Ngân hàng Agribank
AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý
Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” theo Đề án 1961 của Chính phủ tại Quảng Ninh
Đối thoại về đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư và chỉ huy trưởng công trường xây dựng cho các cán bộ Điện lực miền Nam
Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho 200 công chức địa chính xây dựng tại thành phố Hải Phòng
Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương 2019
AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K3-2019
Đảng bộ AMC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương
Nâng cao chất lượng, thương hiệu Tạp chí Xây dựng và Đô thị trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0
Hội nghị đánh giá triển khai kế hoạch chương trình phát triển năng lực năm 2019
AMC gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
AMC đào tạo Tiếng Anh B1 theo khung Tham chiếu Châu Âu cho các cán bộ của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Hội nghị tập huấn nâng cao về đạo đức công vụ và nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019
AMC bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
AMC nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho 135 cán bộ Ngân hàng Agribank
AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý
Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” theo Đề án 1961 của Chính phủ tại Quảng Ninh
Đối thoại về đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh
AMC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư và chỉ huy trưởng công trường xây dựng cho các cán bộ Điện lực miền Nam
Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho 200 công chức địa chính xây dựng tại thành phố Hải Phòng

Ảnh quý IV năm 2019

Ảnh quý IV năm 2019
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207