Thư viện hình ảnh

AMC vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tai khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Đề án 1961
AMC gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội năm 2020
Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ khối doanh nghiệp 2020
07.	Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K3-2020
08.	Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ Tập huấn về Xây dựng kế hoạch hành động khí hậu theo khung báo cáo GcoM
AMC làm việc với IRD và AREP (Pháp)
Khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
Khóa tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho cán bộ Tổng công ty HUD
AMC Tham quan dã ngoại nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
AMC vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tai khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Đề án 1961
AMC gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội năm 2020
Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ khối doanh nghiệp 2020
07.	Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K3-2020
08.	Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ Tập huấn về Xây dựng kế hoạch hành động khí hậu theo khung báo cáo GcoM
AMC làm việc với IRD và AREP (Pháp)
Khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý quy hoạch kiến trúc theo Đề án 1961
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
Khóa tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho cán bộ Tổng công ty HUD
AMC Tham quan dã ngoại nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Ảnh quý IV năm 2020

Ảnh hoạt động Học viện quý IV năm 2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207