Thư viện hình ảnh

01. Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Đ/c Vũ Quang Tiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng biểu dương những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong năm vừa qua
Đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định đoàn kết nội bộ
Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Tham luận tại Hội nghị
Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020
Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020
02. Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ông Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Các tham luận tại Hội nghị
Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2019
Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
03. Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2020
Đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Nhàn - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân.
Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng  phát biểu và chúc mừng Hội nghị
Lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị ký giao ước thi đua
01. Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Đ/c Vũ Quang Tiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng biểu dương những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong năm vừa qua
Đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định đoàn kết nội bộ
Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Tham luận tại Hội nghị
Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020
Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020
02. Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ông Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Các tham luận tại Hội nghị
Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2019
Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
03. Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2020
Đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Nhàn - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân.
Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng  phát biểu và chúc mừng Hội nghị
Lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị ký giao ước thi đua

AMC tổng kết các hoạt động năm 2020

Tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, Công Đoàn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207