Thư viện hình ảnh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại AMC về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị đánh giá Đề án 1961 năm 2019
AMC bế giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo năm 2019
Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho chủ tịch, phó chủ tịch huyện theo Đề án 1961 cho các tỉnh phía Bắc
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện
Hội nghị tập huấn quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng tại TP. Đà Nẵng
Tập huấn nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh
Lễ ký thỏa thuận hợp tác AMC – IOT Link
AMC tập huấn nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản toàn quân khu vực phía Bắc năm 2019
Bồi dưỡng quản lý quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị cho các cán bộ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
AMC bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán cho các cán bộ điện lực miền Nam
Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã theo QĐ1600/QĐ-TTg
AMC tập huấn công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải pháp nâng cao năng xuất chất lượng tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
AMC thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ
AMC tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống
AMC huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng
AMC tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng cho hơn 140 công chức tỉnh Quảng Trị
AMC nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc cho các cán bộ tỉnh Kiên Giang
Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại AMC về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị đánh giá Đề án 1961 năm 2019
AMC bế giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo năm 2019
Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho chủ tịch, phó chủ tịch huyện theo Đề án 1961 cho các tỉnh phía Bắc
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện
Hội nghị tập huấn quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng tại TP. Đà Nẵng
Tập huấn nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh
Lễ ký thỏa thuận hợp tác AMC – IOT Link
AMC tập huấn nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản toàn quân khu vực phía Bắc năm 2019
Bồi dưỡng quản lý quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị cho các cán bộ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
AMC bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán cho các cán bộ điện lực miền Nam
Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã theo QĐ1600/QĐ-TTg
AMC tập huấn công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải pháp nâng cao năng xuất chất lượng tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
AMC thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ
AMC tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống
AMC huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng
AMC tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng cho hơn 140 công chức tỉnh Quảng Trị
AMC nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc cho các cán bộ tỉnh Kiên Giang

Ảnh quý III năm 2019

Ảnh quý III năm 2019
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207