Thư viện hình ảnh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
AMC tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Hội nghị Cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2021
Khai giảng khóa Bồi dưỡng Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao dành cho Giám đốc các Sở và cơ quan tương đương Sở trực thuộc Thành phố Hà Nội
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2022
Đào tạo về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cho các giảng viên, từng bước nâng cao nhận thức về trách nhiệm tái chế của doanh nghiệp, hướng đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn
AMC phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 150 học viên
AMC phối hợp với EVN SPC liên tục tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc năm 2022
Tập huấn triển khai thực hiện Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Bà Rịa Vũng Tàu
AMC tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên điểm
Tọa đàm "Đoàn viên, thanh niên AMC quyết tâm thực hiện nếp sống văn hóa công sở" và Lễ trưởng thành đoàn đợt 1 năm 2022
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
AMC tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Hội nghị Cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2021
Khai giảng khóa Bồi dưỡng Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao dành cho Giám đốc các Sở và cơ quan tương đương Sở trực thuộc Thành phố Hà Nội
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2022
Đào tạo về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cho các giảng viên, từng bước nâng cao nhận thức về trách nhiệm tái chế của doanh nghiệp, hướng đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn
AMC phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 150 học viên
AMC phối hợp với EVN SPC liên tục tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc năm 2022
Tập huấn triển khai thực hiện Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Bà Rịa Vũng Tàu
AMC tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên điểm
Tọa đàm "Đoàn viên, thanh niên AMC quyết tâm thực hiện nếp sống văn hóa công sở" và Lễ trưởng thành đoàn đợt 1 năm 2022

Ảnh hoạt động Học viện Quý 1 năm 2022

Ảnh hoạt động Học viện Quý 1 năm 2022
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207