Chương trình mới

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐTBD MỚI CỦA HỌC VIỆN

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo của Học viện có giá trị pháp lý trên phạm vi cả nước. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế, Học viện luôn chú trọng công tác xây dựng và đổi mới chương trình, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Dưới đây, Website AMC xin trân trọng giới thiệu một số chương trình mới, đã và đang vận hành có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các địa phương/đơn vị:

 Chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngành Xây dựng”      

 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản     

 Chương trình BD kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung        

 Chương trình BD nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng       

 Chương trình BD nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí và quản lý hợp đồng theo Luật Xây dựng 2014       

 Chương trình BD nâng cao năng lực quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị      

 BD lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương       

 Tập huấn Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn      

 Các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động       

AMC mong muốn được cộng tác với các địa phương/đơn vị để triển các khóa học kể trên.

Địa chỉ liên hệ mở lớp: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội,  ĐT: 0332036284/(024)35522216;  Email:  hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207