Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÁN BỘ TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

TT

Nội dung

Số tiết

 

 

1

 

 

 

Chuyên đề 1Xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Quyết định giao đất, cho thuê đất

- Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất

- Những vướng mắc khó khăn thường gặp trong quá trình thực hiện thu hồi đất

- Hình thức sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

04

2

Chuyên đề 2: Quản lý đầu tư dự án nhà ở

- Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án

- Trình tự, thẩm quyền quyết định chủ chương đầu tư/chấp thuận chủ chương đầu tư của dự án nhà ở

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án nhà ở

- Thực hiện dự án nhà ở

04

3

Chuyên đề 3: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận)

- Phổ biến thông tin về thủ tục

- Nộp đơn xin cấp và các giấy tờ liên quan

- Đánh giá hồ sơ và phê duyệt

- Giao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

- Thu hồi giấy chứng nhận và hủy giấy chứng nhận

04

4

 

Chuyên đề 4: Chính sách về nhà ở xã hội

- Các hình thức phát triển nhà ở xã hội

- Yêu cầu đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội

- Đất để xây dựng nhà ở xã hội

- Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

- Xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội

- Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

04

5

Chuyên đề 5: Giải quyết tranh chấp về đất đai, nhà ở; khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

- Các quyết định hành chính bị khiếu nại trong lĩnh vực đất đai: Quyết định giao đất, quyết định cho thuê, quyết định thu hồi đất; quyết định cấp hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận,...

Dẫn chiếu một số vụ án hành chính về đất  đai đã được giải quyết.

04

6

Chuyên đề 6: Xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và nhà ở

- Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

- Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ

- Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và nhà ở

04

 

Tổng cộng

24

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207