Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2013

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2013

TT

Tên lớp

Địa điểm

Số lớp

Số lượt học viên

 

TỔNG SỐ:

 

254

15.871

I

LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẤU THẦU

 

20

914

1

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K1

Học viện

 

32

2

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K2

Phú Thọ

 

85

3

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K3

Học viện

 

47

4

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K4

Tr CĐ Đlực

 

137

5

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K5

Học viện

 

29

6

Lớp BD nghiệp vụ đấu thầu K6

ĐH Bách khoa

 

59

7

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K7

PVM. Trung

 

31

8

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K8

PVM. Nam

 

30

9

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K9

Học viện

 

41

10

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K10

Học viện

 

24

11

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K11

Học viện

 

35

12

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K12

Học viện

 

32

13

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD - PVN K13

PVN- Học viện

 

28

14

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K14

PVMN

 

24

15

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K15

Học viện

 

53

16

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K16

Bộ Công an

 

61

17

Lớp BD NV đấu thầu K17

Bộ Công an

 

40

18

Lớp BD q.lý dự án theo H.thức tổng thầu EPC - PVC

Học viện

 

53

19

Lớp BD những vấn đề cơ bản trong QLDAĐTXD K1

Pháp vân - HN

 

26

20

Lớp BD quản lý dự án ĐTXD và NV đấu thầu K18

Học viện

 

47

II

LỚP NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TCXDCT

 

25

1.091

1

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K1

CĐXD2

 

32

2

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K2

Học viện

 

21

3

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K3

Học viện

 

45

4

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K4

CĐXD2

 

55

5

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K5

PVMN

 

23

6

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K6

Học viện

 

31

7

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K7

Trg. TC nghề T.H

 

39

8

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K8

Học viện

 

29

9

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K9

Trg. CĐ Đ.lực

 

173

10

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K10

BCVT1

 

29

11

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K11

BCVT1

 

26

12

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K12

CĐXD2

 

29

13

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K13

Học viện

 

63

14

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K14

Nghệ an

 

32

15

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K15

Học viện

 

60

16

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K16

Viện TK - BQP

 

80

17

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K17

Viện TK - BQP

 

83

18

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K18

Học viện

 

43

19

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K19

P.v.m. Nam

 

29

20

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K20

Học viện

 

28

21

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K21

CĐXD2

 

28

22

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K22

Học viện

 

23

23

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K23

CĐXD2

 

35

24

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K 24  - PVC - K24

Học viện

 

32

25

Lớp BD nghiệp vụ giám sát TCXDCT K25

Học viện

 

23

III

LỚP ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

7

205

1

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K1

Học viện

 

19

2

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K2

Học viện

 

23

3

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K3

Trg. CĐ Đ.lực

 

67

4

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K4

Học viện

 

20

5

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K5

Học viện

 

21

6

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K6

PVMT - Huế

 

36

7

Lớp BD nghiệp vụ định giá xây dựng K7

Học viện

 

19

IV

LỚP CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

 

7

222

1

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K1

Học viện

 

41

2

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K2

PVMT

 

23

3

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K3

Học viện

 

24

4

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K4

Học viện

 

15

5

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K5

Nam Định

 

48

6

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K6

Học viện

 

20

7

Lớp BD Chỉ huy trưởng công trường K7

PVC-PVN- Thái Bình

 

51

VIII

LỚP BD Q. LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

 

6

217

1

Lớp BD kiến thức CMNV  nhà chung cư K1

HUD

 

58

2

Lớp BD kiến thức CMNV  nhà chung cư K2

Học viện

 

36

3

Lớp BD kiến thức CMNV nhà chung cư K3

HUD

 

60

4

Lớp BD kiến thức CMNV nhà chung cư K4

Capitaland

 

12

5

Lớp BD kiến thức CMNV nhà chung cư K5

Khánh Hòa

 

23

6

Lớp BD kiến thức CMNV nhà chung cư K6

Học viện

 

28

XI

LỚP BD QUAN LÝ XD & PT ĐÔ THI ...

 

72

4.826

1

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K1

Hải phòng

 

81

2

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961-K2

Hải phòng

 

70

3

Lớp BD QLNN về công chức xã (1956)

Hà Giang

 

56

4

Lớp BD QLNN về công chức xã (1956)

Quảng Ngãi

 

63

5

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K3

Vĩnh Long

 

154

6

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K4

Lào Cai

 

56

7

Lớp BD QLNN về công chức xã (1956)

Cao Bằng

 

104

8

Lớp BD QLNN về công chức xã (1956)

Lai Châu

 

36

9

Lớp BD QLNN về công chức xã (1956)

Quảng Nam

 

71

10

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 -K5

Phú Yên

 

77

11

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K8

Quảng Nam

 

98

12

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K7

Bình Thuận

 

103

13

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K10

Bến Tre

 

109

14

Lớp BD QLXD & PTĐT - Cấp huyện, thành phố - K6

Bạc Liêu

 

169

15

Lớp BD QLXD về XD cho công chức xã - Sở Nội vụ HN(1956)

Học viện

 

70

16

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K9

Ninh Bình

 

73

17

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K12

Bình Định

 

82

18

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K11

Hưng Yên

 

64

19

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K15

Lào cai

 

57

20

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K17

Q.Yên - Q. Ninh

 

47

21

Lớp BD QLXD & PT đô thị - Cấp tỉnh, sở, ngành - K13

Bạc Liêu

 

55

22

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K16

Cẩm Phả

 

67

23

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K14

Phú Thọ

 

56

24

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K18

Vĩnh Phúc

 

71

25

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K19

Huế

 

75

26

Lớp BD QLXD & PTđô thị -1961 - K20

TP Trà Vinh

 

72

27

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K21

Tam Kỳ

 

90

28

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K22

Tuyên Quang

 

43

29

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K23

Hải phòng

 

100

30

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K24

Yên Bái

 

58

31

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K25

Bắc Giang

 

49

32

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K26

Giá rai- Bạc Liêu

 

79

33

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K27

Quảng Bình

 

77

34

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K29

Hà Tĩnh

 

74

35

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K30

Thái nguyên

 

79

36

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K31

TP Bạc Liêu

 

60

37

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K32

Điện Biên

 

60

38

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K33

Đắc Nông

 

70

39

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K28

Quảng Ngãi

 

82

40

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K34

Lạng Sơn

 

76

41

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K35

Hòa Bình

 

85

42

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K36

Đắc Lắc

 

106

43

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K37

H. Vĩnh Cửu - Đ.Nai

 

44

44

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K38

TX Hồng Lĩnh

 

54

45

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K39

Chí Linh - Hải Dương

 

54

46

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K40

Khánh Hòa

 

25

47

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K41

Bình Phước

 

25

48

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K42

H. Đồng Xoài - B.Phước

 

65

49

Lớp BD QLXD & PT đô thị -1961 (Sở Nội vụ) - K43

Quảng Nam

 

62

50

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K44

Sơn La

 

87

51

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K45

Đông Hưng -Thái Bình

 

67

52

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K46

Thị xã -Phú Thọ

 

48

53

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K47

Cao Bằng

 

52

54

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K48

Kiên Giang

 

47

55

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K49

TT Huế

 

61

56

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K50

Long An

 

39

57

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K51

S.Sơn Thanh Hóa

 

56

58

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K52

TPHCM

 

76

59

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961 - K53

TP Thanh Hóa

 

126

60

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K54

Kon Tum

 

41

61

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K55

Nhà Bè - TPHCM

 

27

62

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K56

UBND Q. Hồng Bàng

 

45

63

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K57

Bình Dương

 

29

64

Lớp BD QLXD & PTĐT -1961- Sở Nội vụ - K58

Vũng Tàu

 

26

65

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961- K59

Hà Đông

 

79

66

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961

Cà Mau

 

17

67

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961

Hải Dương

 

62

68

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961

Quảng Trị

 

54

69

Lớp BD QLXD & PTĐT -1961 - Đối tượng 8

Thường Xuân - T. Hóa

 

62

70

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961

Tiền Giang

 

57

71

Lớp BD QLXD & phát triển đô thị -1961

Đồng Nai

 

115

72

Lớp BD kiến thức QLNN về XD cho công chức xã K7

ĐH Hải Phòng

 

90

X

LỚP BD NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CMNV

 

2

112

1

Lớp BD nâng ngạch chuyên môn nghiệp vụ K1

Học viện

 

74

2

Lớp BD nâng ngạch chuyên môn nghiệp vụ K2

Học viện

 

38

XI

 LỚP BD KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DN

 

30

1.246

1

BD kiến thức Q.trị DNNVV ( viwassen)- K1

Học viện

 

53

2

BD kiến thức Q.trị DNNVV ( viwassen) - K2

HCM

 

52

3

BD kiến thức Q.trị DNNVV  - K3

Lai Châu-SĐa 5

 

42

4

BD kiến thức Q.trị DNNVV  - K4

Yên nghĩa - HĐ

 

35

5

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K5

Thái Bình

 

48

6

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K6

Cty Nam Hoàng Việt

 

34

7

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K7

Cty số 4 T.Long

 

30

8

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K8

Thanh hóa

 

43

9

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K9

Lâm đồng

 

50

10

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K10

Phú Thọ

 

37

11

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K11

Viettel

 

16

12

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K12

CTy Quang Dũng

 

33

13

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K13

Lâm Đồng

 

64

14

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K14

Hà Nội

 

38

15

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K15

PVMT

 

28

16

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K16

Cty PTXD&XNK SH

 

19

17

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K17

PV oil

 

40

18

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K18

Bảo lộc -Lâm Đồng

 

69

19

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K19

Lai Châu

 

35

20

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K20

Khánh Hòa

 

40

21

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K21

PVMT

 

30

22

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K22

Lâm Đồng

 

51

23

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K23

FPT

 

50

24

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K24

Phú Thọ

 

57

25

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K25

HUDS

 

41

26

BD kiến thức Q.trị DNNVV - K26

Đông Anh - Hà Nội

 

59

27

BD kiến thức Q.trị DNNVV K - PVN - K27

Học viện - PVN

 

42

28

BD kiến thức Q.trị DNNVV K - PVN - K28

Học viện - PVN

 

34

29

BD kiến thức Q.trị DNNVV K - PVN - K29

Học viện - PVN

 

42

30

BD kiến thức Q.trị DNNVV K - PVN - K30

Học viện - PVN

 

34

XII

 LỚP BD TRA VIÊN C. NGÀNH XD, CV, CVC

 

3

117

1

Lớp BD thanh tra viên chuyên ngành XD

Học viện

 

28

2

Lớp BD quản lý nhà nước  chuyên viên - BXD

Học viện

 

47

3

Lớp BD quản lý nhà nước  chuyên viên chính - BXD

Học viện

 

42

X

CÁC LỚP KHÁC

 

27

1.696

1

Lớp BD lập dự toán đầu tư XD - K1

Học viện

 

18

2

Lớp BD lập dự toán đầu tư XD công trình  - K2

Trg. CĐ Đ.lực

 

112

3

Lớp BD lập dự toán đầu tư XD công trình - K3

Học viện

 

13

4

Lớp BD lập dự toán đầu tư XD công trình - K4

Trg CĐ Đlực

 

108

5

Lớp BD lập dự toán đầu tư XD - K5

Học viện

 

11

6

Lớp BD đánh giá dự án đầu tư XD - K1

Trg CĐ Đlực

 

48

7

Lớp BD Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, TQT - K1

Học viện

 

15

8

Lớp BD Giám đốc quản lý dự án - K1

Trg. CĐ Đ.lực

 

34

9

Lớp BD Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, TQT - K2

Trg. CĐ Đ.lực

 

162

10

Lớp BD Nghiệm thu hoàn công, TQT - K3

Trg CĐ Đlực

 

97

11

Lớp BD quản lý chất lượng & đánh giá dự án đầu tư

Viện TK - BQP

 

95

12

Lớp BD quản lý chất lượng & đánh gía dự án đầu tư

Viện TK - BQP

 

76

13

Lớp BD nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng

Cà Mau

 

71

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Học viện

 

91

15

Lớp áp dụng hệ thống theo KQ trong XD C/tr KH T/hiện các chỉ tiêu kinh tế XH

Đắc Lắc

 

62

16

BD nâng cao năng lực QL đất đai nhà ở và thị trường BĐS

Cà Mau

 

62

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ lập và quản trị HĐ theo mẫu FIDIC

PVN-Học viện

 

33

18

Lớp BD Giám đốc quản lý dự án - K2

Vinggoup

 

13

19

Lớp BD Cao cấp lý luận chính trị K4- BXD

Học viện

 

107

20

Lớp BD nâng cao nghiệp vụ QLDA ĐTXD

Cần Thơ

 

40

21

Lớp ĐTBD theo vị trí việc làm

Huế

 

50

22

Lớp ĐTBD theo vị trí việc làm

Huế

 

50

23

Lớp BD Giám đốc tư vấn quản lý dự án - K3

Dầu khí (Vinh)

 

30

24

Lớp BD nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị sự nghiệp

Học viện

 

57

25

Lớp BD nghiệp vụ tổ chức cho các đơn vị sự nghiệp

Học viện

 

51

26

Lớp BD quản lý quy hoạch và XD nông thôn mới

An Giang

 

160

27

Lớp BD nâng cao chất lượng công trình

Hải Phòng

 

30

XII

CÁC LỚP TẬP HUẤN

 

43

4.914

1

Tập huấn an toàn lao động

Học viện

 

43

2

Tập huấn phòng thí nghiệm chuyên ngành XD

Học viện

 

76

3

Lớp TH một số vấn đề về cấp phép XD theo NĐ 64

Đà nẵng

 

180

4

Lớp TH Nghị định 15

Lạng sơn

 

180

5

Tập huấn an toàn lao động, bảo hộ lao động

Cần Thơ

 

75

6

Lớp TH ng.tắc PLPC CT DDCN và HTKT đô thị

Hà nội (HV)

 

243

7

Lớp TH ng.tắc PLPC CT DDCN và HTKT đô thị

Đà Nẵng

 

110

8

Lớp TH ng.tắc PLPC CT DDCN và HTKT đô thị

TP. HCM

 

153

9

Lớp TH ng.tắc PLPC CT DDCN và HTKT đô thị

TP. HCM

 

180

10

Lớp TH ng.tắc PLPC CT DDCN và HTKT đô thị

Cần Thơ

 

221

11

Lớp TH nghị định 11 & Nghị định 15

TP. HCM

 

85

12

Tập huấn Nghị định 11 & Nghị định 15

Hà Nội

 

380

13

Tập huấn Nghị định 11 & Nghị định 15

TP.HCM

 

232

14

Tập huấn Nghị định 11 & Nghị định 15

Học viện

 

82

15

Tập huấn Nghị định 11 & Nghị định 15

Cần Thơ

 

72

16

Tập huấn Nghị định 11 & Nghị định 15

TP.HCM

 

72

17

TH VB QPPL XD trong lĩnh vực quản lý đô thị

Lạng sơn

 

100

18

TH về  QLTT XD ch CB cấp huyện và cấp xã

Quảng nam

 

119

19

Lớp TH giám sát CTXD cho các ban giám sát cộng đồng

Hà Tĩnh

 

30

20

Tập huấn các văn bản PL mới

Hưng Yên

 

71

21

Tập huân duy tu bảo dưỡng các công trình XD

Hà Tĩnh

 

30

22

Tập huấn quy trình duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ PTNN

Hà Tĩnh

 

30

23

Tập huấn NĐ 15

Sóc trăng

 

145

24

Tập huấn các VBQPPL mới trong ngành XD

Hà Nội

 

168

25

Tập huấn các VBQPPL mới trong ngành XD

Đà Nẵng

 

67

26

Tập huấn các VBQPPL mới trong ngành XD

Vũng Tàu

 

277

27

Tập huấn NĐ 15

Bắc Giang

 

80

28

Tập huấn An toàn lao động

Bình Định

 

49

29

Tập huấn quản lý chi phí

Khánh Hòa

 

100

30

Tập huấn NĐ 15 và Đấu thầu - Tập đoàn hóa chất VN

Nha Trang

 

130

31

Tập huấn An toàn lao động

Bến Tre

 

95

32

Tập huấn giám sát CL& thanh quyết toán

Cty MTĐT HN

 

60

33

Tập huấn HĐND các cấp

Hải phòng

 

150

34

 Tập huấn văn bản QPPL mới ban hành 

Đắc Nông

 

90

35

 Tập huấn văn bản QPPL mới ban hành (NĐ15, NĐ 64)

Quảng Trị

 

130

36

 Tập huấn văn bản QPPL mới ban hành (NĐ15)

Tuyên Quang

 

53

37

 Tập huấn văn bản QPPL mới ban hành 

Hà Nam

 

100

38

Lớp BD đề án vị trí việc làm

Bộ XD

 

40

39

 Tập huấn quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Hà Nội

 

50

40

 Tập huấn quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TP HCM

 

50

41

 Tập huấn VBQPPL mới ban hành

Hòa Bình

 

150

42

 Tập huấn VBQPPL mới ban hành

Hậu Giang

 

100

43

 Tập huấn VBQPPL mới ban hành

Sóc Trăng

 

130

XI

CÁC LỚP VIỆN HTQT

 

7

216

1

Khóa đào tạo giảng viên thuộc dự án WB

Học viện

 

25

2

Khóa đào tạo giảng viên thuộc dự án WB

Học viện

 

30

3

BD Quy hoạch  và phát triển đô thị - WB

Trà Vinh

 

107

4

Đoàn đi học tập ở nước ngoài theo đề án 165

Hàn Quốc

 

22

5

Đoàn đi học tập ở nước ngoài theo NSNN Bộ

Hàn Quốc

 

10

6

Đoàn đi học tập ở nước ngoài theo NSNN Bộ

Úc

 

10

7

Đoàn đi học tập ở nước ngoài

Singapo

 

12

XI

LỚP BD TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XD

 

5

95

1

Bồi dưỡng Tiếng anh CN XD - Thanh Tra Bộ

Bộ XD

 

25

2

Bồi dưỡng Tiếng anh CN XD - Thanh Tra Bộ

Bộ XD

 

24

3

Bồi dưỡng Tiếng anh CN XD - Ban QL nhà QH

Ban QL nhà QH

 

15

4

BD tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

Cục quản lý nhà

 

15

5

BD tiếng Anh cho cán bộ đoàn thanh niên Bộ XD

Viện KT-QH

 

16

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207