Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2012

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2012

TT

Tên lớp

Địa điểm

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

 

224

15569

A

KHỐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 

166

11061

A.1

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG HỆ THỐNG

 

11

640

I

Ngân sách Bộ Xây dựng

 

7

349

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

Học viện

16/7

56

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Học viện

12/9

22

3

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV (Cty Sông Đà HN)

Học viện

22/11

32

4

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường THKTHN

3/12

78

5

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường TC cơ khí

14/12

67

6

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường TC cơ khí

16/12

49

7

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

CDC

25/12

45

II

Các đơn vị khác

 

4

291

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

Trường CĐXD 1

19/7

38

2

Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên (Sở Nội vụ HN)

Học viện

18/7

87

3

Bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành XD (Sở Nội vụ HN)

Học viện

15/9

87

4

Bồi dưỡng Cán sự (Sở Nội vụ HN)

Học viện

23/7

79

A.2

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG QLNN VỀ XÂY DỰNG CHO ĐỊA PHƯƠNG

 

58

5553

I

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

 

16

1246

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Đông Anh

3/1

85

2

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Kiên Giang

28/5

104

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thanh Hoá

11/6

37

4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Quảng Ngãi

18/6

53

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Khánh Hoà

25/6

86

6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Khánh Hoà

26/6

105

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Lào Cai

25/6

80

8

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Tiền Giang

13/8

108

9

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thanh Hoá

7/8

56

10

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Ninh Bình

8/8

60

11

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Trà Vinh

27/8

63

12

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Bình Thuận

1/10

145

13

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Bình Dương

22/10

69

14

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thái Nguyên

14/12

68

15

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị - thí điểm

Cần Thơ

24/12

61

16

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị - thí điểm

Bắc Ninh

26/12

66

II

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

 

21

2007

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

13/6

87

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

27/6

84

3

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Khánh Hoà

2/7

86

4

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

16/7

91

5

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Tuyên Quang

30/7

128

6

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Bến Tre

6/8

120

7

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

1/8

108

8

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

15/8

79

9

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Đắk Nông

20/8

154

10

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Hải Dương

27/8

87

11

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Bình

10/9

51

12

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Bình

17/9

70

13

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Cà Mau

18/9

83

14

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

An Giang

17/9

169

15

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Hà Giang

24/9

69

16

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

15/10

87

17

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

22/10

67

18

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

29/10

109

19

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Hưng Yên

10/12

109

20

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Trị

18/12

99

21

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Ninh Bình

18/12

70

III

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

 

7

928

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Kiên Giang

9/4

198

2

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Lai Châu

15/8

123

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Trà Vinh

10/9

70

4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Vĩnh Long

10/9

180

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Phú Yên

8/10

194

6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Bình Dương

12/11

89

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Cà Mau

13/11

74

IV

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

 

9

873

1

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

Bình Dương

20/3

232

2

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

Đà Nẵng

23/4

33

3

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

TPHCM

3/7

44

4

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

TPHCM

17/7

45

5

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD (Sở Nội vụ HN)

Học viện

23/7

79

6

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

12/11

139

7

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

19/11

73

8

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

26/11

131

9

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

3/12

97

V

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng cho HĐND

 

1

89

1

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về XD phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của đại biểu HĐND các cấp

Tây Ninh

28/8

89

IV

Các lớp khác

 

4

410

1

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng QLNN về đầu tư XD

Tiền Giang

16/7

135

2

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng QLNN về đầu tư XD

Tiền Giang

6/8

134

3

Bồi dưỡng quản lý nhà và thị trường bất động sản

Kiên Giang

6/8

63

4

Bồi dưỡng quản lý hạ tầng kỹ thuật

Cà Mau

16/10

78

A.3

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHỐI DN

 

15

1001

I

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

 

2

68

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp - K1 - TCT XD Trường Sơn

Học viện

4/4

28

2

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp - IDICO - K2

PV.miền Nam

15/9

40

II

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN

 

4

191

1

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K1

Học viện

26/3

65

2

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K2

PV.miền Nam

21/9

40

3

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K3

Học viện

4/10

43

4

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K4

TCT XD HN

15/11

43

III

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

 

2

191

1

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

Học viện

23/7

18

2

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

TCT điện lực MN

16/10

173

IV

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

 

4

422

1

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán - Cty CPXL điện 1

Học viện

22/9

94

2

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

TCT điện lực MN

10/10

136

3

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

Nghệ An

2/11

56

4

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

TCT điện lực MN

21/11

136

V

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

2

99

1

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm toán NN

28/3

57

2

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm toán NN

3/7

42

VI

Bồi dưỡng kiến thức kinh tế xây dựng

 

1

30

1

Bồi dưỡng kiến thức kinh tế xây dựng

Vingroup

27/10

30

A.4

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XD

 

82

3867

I

Bồi dưỡng quản lý dự án và nghiệp vụ đấu thầu

 

26

1130

1

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K1

Học viện

15/2

76

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K2

Kiểm toán NN

29/2

62

3

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (T7,CN) - K3

PV.miền Nam

3/3

37

4

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K4

Học viện

20/3

61

5

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K5

Học viện

18/4

36

6

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K6

Học viện

17/5

35

7

Bồi dưỡng QLDA (ngoài giờ) - K7

PV.miền Trung

28/5

24

8

Bồi dưỡng QLDA - K8

TCT điện lực MN

4/6

114

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K9

Kiểm toán NN

11/6

47

10

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K10

Học viện

20/6

46

11

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K11

Học viện

19/7

30

12

Bồi dưỡng QLDA - K12

Lào Cai

3/8

34

13

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K13

PV.miền Nam

6/8

37

14

Bồi dưỡng QLDA - K14 (tập đoàn Sông Đà)

Học viện

20/8

22

15

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K15

Học viện

21/8

39

16

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K16

Học viện

20/9

56

17

Bồi dưỡng QLDA - K17

Kiểm toán NN

1/10

46

18

Bồi dưỡng QLDA - EPC

Sóc Trăng

13/10

31

19

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K18

Học viện

18/10

28

20

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K19

PV.miền Trung

24/10

32

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K20

Vingroup

27/10

40

22

Bồi dưỡng quản lý dự án - K21 (Trường cán bộ NH)

TPHCM

19/11

32

23

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K22

Học viện

22/11

36

24

Bồi dưỡng QLDA - K23

Nghệ An

27/11

40

25

Bồi dưỡng QLDA - K24 (Trường Cán bộ Ngân hàng)

Học viện

3/12

57

26

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K25

Học viện

20/12

32

II

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

 

14

752

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K1

Học viện

20/2

40

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K2 - TPHCM

CĐ điện lực

12/3

156

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K3

Kiểm toán NN

19/3

57

4

 Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K4

Học viện

22/5

27

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K5

PV.miền Trung

28/5

26

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K6

Kiểm toán NN

25/6

41

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K7 (Viện thiết kế - BQP)

Hà Nội

9/7

69

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K8

Học viện

18/7

25

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K9 (Viện thiết kế - BQP)

TPHCM

23/7

70

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K10

Lào Cai

3/8

30

11

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K11

Trường CĐ điện lực TPHCM

6/9

96

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K12

Lạng Sơn

17/9

40

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K13

Học viện

19/9

56

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K14

Học viện

13/11

19

III

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

 

30

1436

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K1

Học viện

23/2

59

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K2

PV.miền Nam

27/2

48

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát TCXDCT - K3

Kiểm toán NN

5/3

53

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K4

Học viện

27/3

42

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K5

Bình Định

12/4

27

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K6

Học viện

24/4

31

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát TCXDCT (ngoài giờ) - K7

Học viện

24/5

34

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K8

Trường CĐXD 2

5/6

87

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K9

PV.miền Nam

6/6

29

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT  - K10

Kiểm toán NN

14/6

25

11

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K11

Học viện

27/6

30

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K12

Vũng Tàu

3/7

54

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K13

Học viện

25/7

35

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K14

Lào Cai

3/8

32

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K15 (Viettel)

TPHCM

6/8

55

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K16 (Viettel)

Hà Nội

13/8

49

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K17

Trường CĐ điện lực TPHCM

13/8

150

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K18

Học viện

23/8

30

19

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K19

Trường CĐXD 2

5/9

42

20

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K20

TT BCVT I

10/9

25

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K21

PV.miền Nam

17/9

36

22

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K22 (PVMTC)

Vinh

24/9

45

23

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K23

Học viện

27/9

30

24

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K24

Vingroup

15/10

89

25

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K25

Vingroup

16/10

88

26

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K26

Học viện

25/10

30

27

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K27

Vingroup

27/11

83

28

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K28

Học viện

27/11

22

29

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K29

Trường CĐXD 2

19/11

48

30

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K30

PV.miền Trung

7/12

28

IV

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

5

176

1

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K1

Học viện

27/2

26

2

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K2

Học viện

19/4

45

3

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K3

PV.miền Nam

7/5

27

4

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K4 (PVMTC)

Nghệ An

17/7

45

5

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K5

Học viện

11/10

33

V

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư

 

5

223

1

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K1

Học viện

12/7

59

2

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K2

Xa La

17/7

51

3

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K3

PV.miền Nam

4/8

30

4

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K4

Học viện

16/8

23

5

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K5

HUD

3/12

60

VI

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

 

1

85

1

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

TCT điện lực MN

20/6

85

VII

Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án

 

1

65

1

Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án

TCT điện lực MN

29/10

65

         

B

KHỐI TẬP HUẤN

 

43

4014

1

Một số vấn đề về Quy hoạch xây dựng

Bình Dương

4-5/1

100

2

Luật Doanh nghiệp các VB hướng dẫn

Hà Nội

16-17/2

25

3

Tập huấn một số vấn đề về QLDA ĐTXD

Hà Nội

27/4

60

4

Tập huấn Thông tư 13

Kon Tum

12/7

80

5

Tập huấn Thông tư 13

Kon Tum

13/7

75

6

Tập huấn một số vấn đề về quản lý nhà chung cư - BQP

Hà Nội

9/7

94

7

Tập huấn một số vấn đề về quản lý nhà chung cư - BQP

TPHCM

23/7

90

8

Tập huấn vật liệu không nung

TPHCM

11/7

170

9

Tập huấn vật liệu không nung

Hà Nội

13/7

97

10

Tập huấn 1 số vấn đề về Luật nhà ở và các VB hướng dẫn

Hà Nội

16/7

13

11

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Hà Nội

15/8

105

12

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Hà Nội

15/8

106

13

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

115

14

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

119

15

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

125

16

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Đà Nẵng

24/8

48

17

Tập huấn về quản lý dự án

Phúc Thọ - HN

29/8

76

18

Tập huấn về an toàn lao động

Học viện

29/8

104

19

Tập huấn về an toàn lao động

Học viện

29/8

105

20

Tập huấn về an toàn lao động

Đà Nẵng

11/9

34

21

Tập huấn về an toàn lao động

TPHCM

13/9

121

22

Tập huấn về quy hoạch XD nông thôn và QL trật tự XD

Bắc Ninh

28/9

234

23

Tập huấn một số kiến thức QLXD cho cán bộ cấp xã

Bạc Liêu

11/10

63

24

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

Hà Nội

19/10

102

25

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

Đà Nẵng

25/10

29

26

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

TPHCM

26/10

169

27

Tập huấn bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ

Học viện

1/11

27

28

Tập huấn quản lý đô thị và trật tự XD đô thị

Đà Nẵng

2/11

60

29

Tập huấn một số kiến thức pháp luật về thanh tra XD

Thái Nguyên

3/11

30

30

Tập huấn 1 số vấn đề về QH đô thị, nông thôn và cấp phép XD

Vũng tàu

16/11

200

31

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

121

32

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

123

33

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

114

34

Tập huấn QLDA và quản lý trật tự xây dựng

Quảng Trị

6/12

61

35

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

112

36

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

117

37

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

119

38

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Đà Nẵng

18/12

163

39

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

Đà Nẵng

22/12

60

40

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

TPHCM

24/12

74

41

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

TPHCM

26/12

59

42

Tập huấn một số vấn đề về QLCL, QLDA và cấp phép XD

Hoà Bình

24/12

72

43

Tập huấn một số vấn đề về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và thị trường BĐS

Hoà Bình

27/12

43

         

C

KHỐI HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

10

384

1

Khoá đào tạo chỉ số nhà ở do UN-Habitat tài trợ

Học viện

12-13/1

45

2

Học tập tại Hàn Quốc theo chương trình 165

Hàn Quốc

20/8

22

3

Khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý chính sách công trong XD tại Hàn Quốc

Hàn Quốc

12/12

9

4

Khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước ngành xây dựng tại Pháp

Pháp

15/12

8

5

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Học viện

3/12

50

6

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

TPHCM

10/12

50

7

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

TPHCM

11/12

50

8

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Vĩnh Long

17/12

50

9

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Đắc Lắc

18/12

50

10

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Đà Nẵng

24/12

50

         

D

KHỐI NGOẠI NGỮ

 

5

110

1

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - Cty CP Sông Đà 6

Học viện

20/6

20

2

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - lớp 1

Xuân Hoà

4/10

21

3

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - lớp 2

Xuân Hoà

4/10

21

4

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B cho Thanh tra XD

Bộ XD

22/10

28

5

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ C cho Viện quy hoạch đô thị nông thôn

Viện QHĐTNT

12/12

20

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207