Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2012

Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2012

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2012

TT

Tên lớp

Địa điểm

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

 

224

15569

A

KHỐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 

166

11061

A.1

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG HỆ THỐNG

 

11

640

I

Ngân sách Bộ Xây dựng

 

7

349

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

Học viện

16/7

56

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Học viện

12/9

22

3

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV (Cty Sông Đà HN)

Học viện

22/11

32

4

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường THKTHN

3/12

78

5

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường TC cơ khí

14/12

67

6

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

Trường TC cơ khí

16/12

49

7

Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho DNNVV

CDC

25/12

45

II

Các đơn vị khác

 

4

291

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

Trường CĐXD 1

19/7

38

2

Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên (Sở Nội vụ HN)

Học viện

18/7

87

3

Bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành XD (Sở Nội vụ HN)

Học viện

15/9

87

4

Bồi dưỡng Cán sự (Sở Nội vụ HN)

Học viện

23/7

79

A.2

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG QLNN VỀ XÂY DỰNG CHO ĐỊA PHƯƠNG

 

58

5553

I

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

 

16

1246

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Đông Anh

3/1

85

2

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Kiên Giang

28/5

104

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thanh Hoá

11/6

37

4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Quảng Ngãi

18/6

53

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Khánh Hoà

25/6

86

6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Khánh Hoà

26/6

105

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Lào Cai

25/6

80

8

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Tiền Giang

13/8

108

9

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thanh Hoá

7/8

56

10

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Ninh Bình

8/8

60

11

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Trà Vinh

27/8

63

12

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Bình Thuận

1/10

145

13

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Bình Dương

22/10

69

14

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị

Thái Nguyên

14/12

68

15

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị - thí điểm

Cần Thơ

24/12

61

16

Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị - thí điểm

Bắc Ninh

26/12

66

II

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

 

21

2007

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

13/6

87

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

27/6

84

3

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Khánh Hoà

2/7

86

4

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

16/7

91

5

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Tuyên Quang

30/7

128

6

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Bến Tre

6/8

120

7

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

1/8

108

8

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - Sở Nội vụ HN

Học viện

15/8

79

9

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Đắk Nông

20/8

154

10

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Hải Dương

27/8

87

11

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Bình

10/9

51

12

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Bình

17/9

70

13

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Cà Mau

18/9

83

14

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

An Giang

17/9

169

15

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã - thí điểm

Hà Giang

24/9

69

16

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

15/10

87

17

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

22/10

67

18

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Lào Cai

29/10

109

19

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Hưng Yên

10/12

109

20

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Quảng Trị

18/12

99

21

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

Ninh Bình

18/12

70

III

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

 

7

928

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Kiên Giang

9/4

198

2

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Lai Châu

15/8

123

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Trà Vinh

10/9

70

4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Vĩnh Long

10/9

180

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Phú Yên

8/10

194

6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Bình Dương

12/11

89

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch XD nông thôn mới

Cà Mau

13/11

74

IV

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

 

9

873

1

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

Bình Dương

20/3

232

2

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

Đà Nẵng

23/4

33

3

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

TPHCM

3/7

44

4

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD

TPHCM

17/7

45

5

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD (Sở Nội vụ HN)

Học viện

23/7

79

6

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

12/11

139

7

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

19/11

73

8

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

26/11

131

9

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra XD - Sở XD HN

Học viện

3/12

97

V

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng cho HĐND

 

1

89

1

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về XD phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của đại biểu HĐND các cấp

Tây Ninh

28/8

89

IV

Các lớp khác

 

4

410

1

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng QLNN về đầu tư XD

Tiền Giang

16/7

135

2

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng QLNN về đầu tư XD

Tiền Giang

6/8

134

3

Bồi dưỡng quản lý nhà và thị trường bất động sản

Kiên Giang

6/8

63

4

Bồi dưỡng quản lý hạ tầng kỹ thuật

Cà Mau

16/10

78

A.3

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHỐI DN

 

15

1001

I

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

 

2

68

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp - K1 - TCT XD Trường Sơn

Học viện

4/4

28

2

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp - IDICO - K2

PV.miền Nam

15/9

40

II

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN

 

4

191

1

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K1

Học viện

26/3

65

2

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K2

PV.miền Nam

21/9

40

3

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K3

Học viện

4/10

43

4

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối DN - K4

TCT XD HN

15/11

43

III

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

 

2

191

1

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

Học viện

23/7

18

2

Bồi dưỡng kỹ năng Lập dự toán đầu tư xây dựng

TCT điện lực MN

16/10

173

IV

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

 

4

422

1

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán - Cty CPXL điện 1

Học viện

22/9

94

2

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

TCT điện lực MN

10/10

136

3

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

Nghệ An

2/11

56

4

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

TCT điện lực MN

21/11

136

V

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

2

99

1

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm toán NN

28/3

57

2

Bồi dưỡng quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm toán NN

3/7

42

VI

Bồi dưỡng kiến thức kinh tế xây dựng

 

1

30

1

Bồi dưỡng kiến thức kinh tế xây dựng

Vingroup

27/10

30

A.4

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XD

 

82

3867

I

Bồi dưỡng quản lý dự án và nghiệp vụ đấu thầu

 

26

1130

1

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K1

Học viện

15/2

76

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K2

Kiểm toán NN

29/2

62

3

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (T7,CN) - K3

PV.miền Nam

3/3

37

4

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K4

Học viện

20/3

61

5

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K5

Học viện

18/4

36

6

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K6

Học viện

17/5

35

7

Bồi dưỡng QLDA (ngoài giờ) - K7

PV.miền Trung

28/5

24

8

Bồi dưỡng QLDA - K8

TCT điện lực MN

4/6

114

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K9

Kiểm toán NN

11/6

47

10

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K10

Học viện

20/6

46

11

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu (ngoài giờ) - K11

Học viện

19/7

30

12

Bồi dưỡng QLDA - K12

Lào Cai

3/8

34

13

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K13

PV.miền Nam

6/8

37

14

Bồi dưỡng QLDA - K14 (tập đoàn Sông Đà)

Học viện

20/8

22

15

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K15

Học viện

21/8

39

16

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K16

Học viện

20/9

56

17

Bồi dưỡng QLDA - K17

Kiểm toán NN

1/10

46

18

Bồi dưỡng QLDA - EPC

Sóc Trăng

13/10

31

19

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K18

Học viện

18/10

28

20

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K19

PV.miền Trung

24/10

32

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - K20

Vingroup

27/10

40

22

Bồi dưỡng quản lý dự án - K21 (Trường cán bộ NH)

TPHCM

19/11

32

23

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K22

Học viện

22/11

36

24

Bồi dưỡng QLDA - K23

Nghệ An

27/11

40

25

Bồi dưỡng QLDA - K24 (Trường Cán bộ Ngân hàng)

Học viện

3/12

57

26

Bồi dưỡng QLDA và nghiệp vụ đấu thầu - K25

Học viện

20/12

32

II

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

 

14

752

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K1

Học viện

20/2

40

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K2 - TPHCM

CĐ điện lực

12/3

156

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K3

Kiểm toán NN

19/3

57

4

 Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K4

Học viện

22/5

27

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K5

PV.miền Trung

28/5

26

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K6

Kiểm toán NN

25/6

41

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K7 (Viện thiết kế - BQP)

Hà Nội

9/7

69

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD (ngoài giờ) - K8

Học viện

18/7

25

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K9 (Viện thiết kế - BQP)

TPHCM

23/7

70

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K10

Lào Cai

3/8

30

11

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K11

Trường CĐ điện lực TPHCM

6/9

96

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K12

Lạng Sơn

17/9

40

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K13

Học viện

19/9

56

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá XD - K14

Học viện

13/11

19

III

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

 

30

1436

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K1

Học viện

23/2

59

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K2

PV.miền Nam

27/2

48

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát TCXDCT - K3

Kiểm toán NN

5/3

53

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ)-K4

Học viện

27/3

42

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K5

Bình Định

12/4

27

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K6

Học viện

24/4

31

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát TCXDCT (ngoài giờ) - K7

Học viện

24/5

34

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K8

Trường CĐXD 2

5/6

87

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K9

PV.miền Nam

6/6

29

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT  - K10

Kiểm toán NN

14/6

25

11

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K11

Học viện

27/6

30

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K12

Vũng Tàu

3/7

54

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT (ngoài giờ) - K13

Học viện

25/7

35

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K14

Lào Cai

3/8

32

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K15 (Viettel)

TPHCM

6/8

55

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K16 (Viettel)

Hà Nội

13/8

49

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K17

Trường CĐ điện lực TPHCM

13/8

150

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K18

Học viện

23/8

30

19

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K19

Trường CĐXD 2

5/9

42

20

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K20

TT BCVT I

10/9

25

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K21

PV.miền Nam

17/9

36

22

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K22 (PVMTC)

Vinh

24/9

45

23

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K23

Học viện

27/9

30

24

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K24

Vingroup

15/10

89

25

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K25

Vingroup

16/10

88

26

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K26

Học viện

25/10

30

27

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K27

Vingroup

27/11

83

28

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K28

Học viện

27/11

22

29

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K29

Trường CĐXD 2

19/11

48

30

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát  TCXDCT - K30

PV.miền Trung

7/12

28

IV

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

5

176

1

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K1

Học viện

27/2

26

2

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K2

Học viện

19/4

45

3

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K3

PV.miền Nam

7/5

27

4

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K4 (PVMTC)

Nghệ An

17/7

45

5

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường XD - K5

Học viện

11/10

33

V

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư

 

5

223

1

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K1

Học viện

12/7

59

2

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K2

Xa La

17/7

51

3

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K3

PV.miền Nam

4/8

30

4

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K4

Học viện

16/8

23

5

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư - K5

HUD

3/12

60

VI

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

 

1

85

1

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

TCT điện lực MN

20/6

85

VII

Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án

 

1

65

1

Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án

TCT điện lực MN

29/10

65

         

B

KHỐI TẬP HUẤN

 

43

4014

1

Một số vấn đề về Quy hoạch xây dựng

Bình Dương

4-5/1

100

2

Luật Doanh nghiệp các VB hướng dẫn

Hà Nội

16-17/2

25

3

Tập huấn một số vấn đề về QLDA ĐTXD

Hà Nội

27/4

60

4

Tập huấn Thông tư 13

Kon Tum

12/7

80

5

Tập huấn Thông tư 13

Kon Tum

13/7

75

6

Tập huấn một số vấn đề về quản lý nhà chung cư - BQP

Hà Nội

9/7

94

7

Tập huấn một số vấn đề về quản lý nhà chung cư - BQP

TPHCM

23/7

90

8

Tập huấn vật liệu không nung

TPHCM

11/7

170

9

Tập huấn vật liệu không nung

Hà Nội

13/7

97

10

Tập huấn 1 số vấn đề về Luật nhà ở và các VB hướng dẫn

Hà Nội

16/7

13

11

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Hà Nội

15/8

105

12

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Hà Nội

15/8

106

13

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

115

14

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

119

15

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

TPHCM

23/8

125

16

Tập huấn văn bản QPPL về xây dựng mới ban hành

Đà Nẵng

24/8

48

17

Tập huấn về quản lý dự án

Phúc Thọ - HN

29/8

76

18

Tập huấn về an toàn lao động

Học viện

29/8

104

19

Tập huấn về an toàn lao động

Học viện

29/8

105

20

Tập huấn về an toàn lao động

Đà Nẵng

11/9

34

21

Tập huấn về an toàn lao động

TPHCM

13/9

121

22

Tập huấn về quy hoạch XD nông thôn và QL trật tự XD

Bắc Ninh

28/9

234

23

Tập huấn một số kiến thức QLXD cho cán bộ cấp xã

Bạc Liêu

11/10

63

24

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

Hà Nội

19/10

102

25

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

Đà Nẵng

25/10

29

26

Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường

TPHCM

26/10

169

27

Tập huấn bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ

Học viện

1/11

27

28

Tập huấn quản lý đô thị và trật tự XD đô thị

Đà Nẵng

2/11

60

29

Tập huấn một số kiến thức pháp luật về thanh tra XD

Thái Nguyên

3/11

30

30

Tập huấn 1 số vấn đề về QH đô thị, nông thôn và cấp phép XD

Vũng tàu

16/11

200

31

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

121

32

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

123

33

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Học viện

26/11

114

34

Tập huấn QLDA và quản lý trật tự xây dựng

Quảng Trị

6/12

61

35

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

112

36

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

117

37

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

TPHCM

17/12

119

38

Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm CNXD

Đà Nẵng

18/12

163

39

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

Đà Nẵng

22/12

60

40

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

TPHCM

24/12

74

41

Tập huấn An toàn VSLĐ trong ngành xây dựng

TPHCM

26/12

59

42

Tập huấn một số vấn đề về QLCL, QLDA và cấp phép XD

Hoà Bình

24/12

72

43

Tập huấn một số vấn đề về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và thị trường BĐS

Hoà Bình

27/12

43

         

C

KHỐI HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

10

384

1

Khoá đào tạo chỉ số nhà ở do UN-Habitat tài trợ

Học viện

12-13/1

45

2

Học tập tại Hàn Quốc theo chương trình 165

Hàn Quốc

20/8

22

3

Khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý chính sách công trong XD tại Hàn Quốc

Hàn Quốc

12/12

9

4

Khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước ngành xây dựng tại Pháp

Pháp

15/12

8

5

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Học viện

3/12

50

6

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

TPHCM

10/12

50

7

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

TPHCM

11/12

50

8

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Vĩnh Long

17/12

50

9

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Đắc Lắc

18/12

50

10

Bồi dưỡng QLXD và phát triển đô thị - ADB

Đà Nẵng

24/12

50

         

D

KHỐI NGOẠI NGỮ

 

5

110

1

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - Cty CP Sông Đà 6

Học viện

20/6

20

2

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - lớp 1

Xuân Hoà

4/10

21

3

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B - lớp 2

Xuân Hoà

4/10

21

4

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ B cho Thanh tra XD

Bộ XD

22/10

28

5

Lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ C cho Viện quy hoạch đô thị nông thôn

Viện QHĐTNT

12/12

20

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207