Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2021

BỘ XÂY DỰNG
HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

PHỤ LỤC
BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2021

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

174

12180

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

105

6789

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức

51

3954

*

Các lớp ĐTBD theo ngân sách Bộ Xây dựng

14

1432

1

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ

1

67

2

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K11

1

39

3

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0 trong quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

2

165

4

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật (NĐ 06,10,15,50)-DN có vốn ĐTNN

2

200

5

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cán bộ

1

130

6

Tập huấn xây dựng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ 106/2020/NĐ-CP

1

130

7

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về công tác ĐTBD CBCCVC

1

130

8

Bồi dưỡng về văn hoá công vụ, đạo đức công sở

1

130

9

Tập huấn công tác quản lý tài chính công, sử dụng phần mềm Misa

1

128

10

Tập huấn Luật quản lý và sử dụng tài sản công, đầu tư xây dựng

1

128

11

Tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương bảo hiểm

1

135

12

Hội thảo xây dựng Châu Á: phát triển ngành XD bền vững và có trách nhiệm

1

50

*

Các lớp ĐTBD do Học viện tự khai thác

37

2522

1

Lớp Trung cấp lý luận chính trị

2

126

2

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

12

894

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

8

456

4

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

5

291

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phát triển CCVC; Lãnh đạo quản lý các BQLDA

1

62

6

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý đô thị thông minh

1

78

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy liên ngành về hệ thống quản lý phát triển đô thị

1

37

8

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về chính sách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

1

58

9

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TPHN đối với công chức lãnh đạo quản lý thuộc UBND phường

4

360

10

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TPHN đối với công chức Địa chính - Xây dựng thuộc UBND phường

2

160

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

8

950

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

2

231

2

Các lớp khác

6

719

2.1

Bồi dưỡng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị

1

107

2.2

Bồi dưỡng QLXD cho công chức ĐC-XD cấp xã (1600)

2

221

2.4

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án - TTXD - hạ tầng kỹ thuật

1

84

2.5

Bồi dưỡng QLDA, TTXD và HTKT (trực tuyến)

1

57

2.6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác lập, thẩm đinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn

1

250

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

46

1885

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng

5

238

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

9

466

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

5

135

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

1

35

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1

46

6

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

2

61

7

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1

17

8

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản trị toà nhà

1

96

9

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

2

88

10

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

5

138

11

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

4

284

12

Các lớp khác

10

281

B

TẬP HUẤN

63

5249

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

19

1528

2

Tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn

17

1730

3

Tập huấn về Nông thôn mới

6

300

4

Tập huấn về tăng trưởng xanh (theo đề tài)

4

200

5

Tập huấn dịch vụ công

6

277

6

Các lớp khác

11

1214

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

3

100

1

Hội thảo tham vấn về xây dựng có trách nhiệm

1

30

2

Hội thảo trực tuyến "Chuyển đổi sinh thái xã hội trong đô thị"

1

40

3

Khoá đào tạo GV về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với bao bì

1

30

D

NGOẠI NGỮ

3

42

1

Bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Kiến trúc (trực tuyến)

1

15

2

Bồi dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành ATLĐ (trực tuyến)

1

15

3

Bồi dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành Luật (trực tuyến)

1

12

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207