Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Danh sách câu hỏi Năm

Có được chuyển nhượng đất nông nghiệp trong quy hoạch

2021

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2021

Trà lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số khó khăn, vướng mắc lĩnh vực quy hoạch

2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội 14 về các dự án quy hoạch treo

2021

Giảm tầng so với phê duyệt quy hoạch 1/500

2020

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

2020

Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch

2019

Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt?

2019

Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng

2018

Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

2018

Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị?

2018

Bộ Xây dựng trả lời về vấn đề quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

2018

Cơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp?

2018

Phải điều chỉnh quy hoạch khi thay đổi quy mô xây dựng?

2018

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp

2018

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

2017

Việc lập quy hoạch phân khu đô thị

2012

Quy hoạch phân khu đô thị

2012
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207