Các lĩnh vực khác

Danh sách câu hỏi Năm

Về gia hạn chứng chỉ hành nghề

2023

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Tuyển dụng viên chức chuyên ngành Xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07)

2023

Xác định cấp công trình sửa chữa

2023

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

2023

Xác định thời gian kinh nghiệm phù hợp

2023

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

2023

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án do ảnh hưởng dịch Covid-19

2023

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện công trình

2023

Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở theo mẫu số 03 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2023

Sự không thống nhất giữa các quy định đối với khu công viên cây xanh tại các văn bản quy phạm pháp luật

2023

Thiết kế đường dây và trạm biến áp các công trình cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề hay không?

2023

Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở theo mẫu số 03- Phụ lục I của Thông tư số 09/2021/TT-BXD

2023

Hướng dẫn quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Các ngành kỹ thuật liên quan đến xây dựng công trình được Cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

2023

Thời hạn gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

2023

Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

2023

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lĩnh vực giám sát thi công

2023

Gia hạn chứng chỉ hành nghề

2023

Lan can trên mái

2023

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế Cơ – điện công trình

2023

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

2023

Trách nhiệm thực hiện việc sửa chữa phần sở hữu riêng trong căn hộ mà ông đã thuê mua

2023

Quy định về kích thước tượng đài nhóm A1, nhóm A2, nhóm B1, nhóm B2

2023

Chứng chỉ hành nghề lập thiết kế quy hoạch theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

2023

Hướng dẫn phân loại, phân cấp đối với trung tâm sản xuất và quảng bá phim hoạt hình (Trung tâm)

2023

Phân cấp công trình cải tạo sửa chữa

2023

Điều kiện mua, bán tài sản chưa thống nhất

2023

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có phải sát hạch kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn nữa không?

2023

Lĩnh vực đấu thầu xây dựng

2022

Tiêu chí xác định công trình nhiều tầng có sàn

2022

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

2022

Quy định về tuổi lao động đối với chức danh giám sát trưởng

2022

Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng

2022

Chứng chỉ hoạt động thiết kế xây dựng

2022

Bằng ĐH Bách Khoa, cử nhân Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp có được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng hạng I

2022

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

2022

Nghiệm thu hoàn thành dự án Chung cư Hòa Bình

2022

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư

2022

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

2022

Phân loại công trình quốc phòng an ninh

2022

Thẩm định công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

2022

Xác định loại công trình

2022

Quy định đối với công trình quốc phòng an ninh

2022

Xác định chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

2022

Điều kiện thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát và thực hiện công tác khảo sát xây dựng

2022

Áp dụng định mức mã hiệu CH.21100 công tác đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

2022

Chứng Chỉ hành nghề và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2022

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

2022

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207