Các lĩnh vực khác

Danh sách câu hỏi Năm

Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng không?

2024

Xây nhà mở cửa sổ ra đường đi chung

2024

Chức danh nghề nghiệp

2024

Quản lý, sử dụng nhà chung cư

2024

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có được đứng tên cùng trên sổ hồng không?

2024

Thay thế nhà thầu khi bị vi phạm và phạt hành chính

2024

Phân lô bán nền ở các đô thị loại 3 trở lên theo Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023

2024

Chứng chỉ quản lý dự án

2024

Phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện công trình

2024

Điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề

2024

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

2024

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo QCVN 16:2023/BXD tại Hà Nội

2024

Hội nghị nhà chung cư thường niên

2024

Khái niệm tổng diện tích lô đất khi tính hệ số sử dụng đất

2024

Chuyển chức danh nghề nghiệp

2024

Áp dụng mã hiệu định mức đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm)

2024

Công tác quản lý, nghiệm thu dịch vụ công

2024

Hướng dẫn thực hiện lĩnh vực xây dựng

2024

Chức danh chỉ huy trưởng công trường

2024

Gia hạn và cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2024

Sự phù hợp theo qui định pháp luật của hồ sơ mời thầu

2024

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2023

Về gia hạn chứng chỉ hành nghề

2023

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Tuyển dụng viên chức chuyên ngành Xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07)

2023

Xác định cấp công trình sửa chữa

2023

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

2023

Xác định thời gian kinh nghiệm phù hợp

2023

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

2023

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án do ảnh hưởng dịch Covid-19

2023

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện công trình

2023

Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở theo mẫu số 03 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2023

Sự không thống nhất giữa các quy định đối với khu công viên cây xanh tại các văn bản quy phạm pháp luật

2023

Thiết kế đường dây và trạm biến áp các công trình cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề hay không?

2023

Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở theo mẫu số 03- Phụ lục I của Thông tư số 09/2021/TT-BXD

2023

Hướng dẫn quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Các ngành kỹ thuật liên quan đến xây dựng công trình được Cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

2023

Thời hạn gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2023

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

2023

Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

2023

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lĩnh vực giám sát thi công

2023

Gia hạn chứng chỉ hành nghề

2023

Lan can trên mái

2023

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế Cơ – điện công trình

2023

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

2023

Trách nhiệm thực hiện việc sửa chữa phần sở hữu riêng trong căn hộ mà ông đã thuê mua

2023

Quy định về kích thước tượng đài nhóm A1, nhóm A2, nhóm B1, nhóm B2

2023

Chứng chỉ hành nghề lập thiết kế quy hoạch theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

2023

Hướng dẫn phân loại, phân cấp đối với trung tâm sản xuất và quảng bá phim hoạt hình (Trung tâm)

2023

Phân cấp công trình cải tạo sửa chữa

2023

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207