Tập huấn, phổ biến các văn bản QPPL mới về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Hoạt động đầu tư xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; Vật liệu xây dựng; an toàn kỹ thuật xây dựng, bảo vệ môi trường và thanh tra xây dựng

Nội dung
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207